20.10.2017

Opintokokonaisuuden kokoaminen

Kokonaismerkintää haetaan, kun kaikki opintokokonaisuuteen (perus-, aine- tai syventävät opinnot) liittyvät opintojaksot on suoritettu, arvioitu ja merkitty opintorekisteriin. Vapaavalintaisten opintojen kokonaisuusmerkinnät tehdään kokonaisuuden vastuulaitoksessa/-tiedekunnassa.

Kokonaismerkintää haetaan Korpin e-hops-työkalun kautta. Merkintää kannattaa hakea heti, kun kaikki siihen liittyvät opintojaksot on suoritettu. Mikäli olet laatinut e-hopsin aiemman opetussuunnitelman mukaan, ota yhteyttä hops-ohjaajaan ja tee uusi suunnitelma keskustelun perusteella.