08.09.2016

Opintokokonaisuuden kokoaminen

Kokonaismerkintää haetaan, kun kaikki pääaineen kokonaisarvosanaan (perus-, aine- tai syventävät opinnot) liittyvät opintojaksot on suoritettu ja merkitty rekisteriin. Sivuaineen opintojen kokoaminen tapahtuu ao. laitoksella.

Kokonaismerkintää haetaan Korpissa, e-hopsissa. Merkintää kannattaa hakea heti, kun kaikki siihen liittyvät opintojaksot on suoritettu, sillä suoritetut kokonaisuudet eivät vanhene (esimerkiksi opetussuunnitelmien muuttuessa).

Mikäli olet laatinut e-hopsin aiemman opetussuunnitelman mukaan, voit laatia uuden suunnitelman ja lisätä suunnitelmaasi nykyisen opetussuunnitelman mukaisen kokonaisuuden. Lisää kokonaisuuteen myös vanhoilla koodeilla olevat kurssit sekä ne ylimääräiset oppiaineen kurssit, jotka haluat liittää kokonaisuuteen, esim. valinnaisina opintoina.

Opintokokonaisuus kootaan opiskelijan Korpissa tekemän pyynnön perusteella. Merkinnän antaa amanuenssi.