Seminaariohjeet

Laitoksen kirjallisten töiden ohjeistus, viitekäytännöt, jne.

 

Seminaariohjeet on tarkoitettu ohjeeksi ja avuksi seminaari- ja muita opinnäytetöitä tehtäessä, mutta niitä sovelletaan myös muissa kirjallisissa töissä (kurssityöt, oppimistehtävät jne.). Ohjeet sisältävät osittain samoja asioita kuin Timo Nurmen opas Ohjeita viestintäseminaarin tekijöille. Muutoin pääasiallisena lähteenä on käytetty teosta Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2000), Tutki ja kirjoita. (6. uud. painos). Helsinki: Tammi.

Jyväskylän yliopiston Kielikeskuksen sivuilta löytyy kirjoitusohjeita, linkkejä sekä kielikukkasia.

Dokumenttipohja

Ulkoasua koskevat muotoilut on asetettu valmiiksi word-dokumenttipohjaan, jonka voit myös tallentaa kovalevyllesi. Klikkaamalla linkkiä tiedosto latautuu tietokoneen downloads-kansioon, josta voit tallentaa sen haluamaasi paikkaan. Avaamalla dokumenttipohjan edelleen Wordissä pääset käyttämään sitä työsi pohjana. 

Töiden palautus: suositellut tiedostomuodot

Kaikkein paras ratkaisu kirjallisten töiden palauttamiseen on PDF-tiedosto, sillä asettelut, sivunumeroinnit, kirjasimet ja muut typografiset asiat pysyvät juuri sellaisina kuin olet itse halunnut. Lisäksi PDF-tiedostot ovat keveitä eivätkä sisällä tietoturvariskejä.

PDF-dokumentin valmistamisesta on tarjolla erilliset ohjeet, jotka löytyvät yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

Muista tiedostomuodoista sovittava erikseen ohjaajan tai kurssin vastuuopettajan kanssa.

Sisällys

1 Rakenne

2 Tekstin ulkoasu

3 Viittaustekniikka

4 Lähdeluettelo

5 Opponointi