04.09.2017

5. Opponointi

Opponointi tarkoittaa työn asiasisällön, rakenteen, kielen, yms. seikkojen arviointia myönteisessä hengessä. Opponentin ei ole tarkoitus arvostella työtä, vaan hänen kuuluisi esimerkiksi esittää korjaus- ja täydennysehdotuksia sekä etsiä erilaisia tapoja käsitellä asiaa. Hyvän opponoinnin valmistautumiseen kuluu yllättävän paljon aikaa! Arvioinnissa voi kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

1. Työn otsikko
Vastaako otsikko sisältöä? Onko otsikko tiivis mutta kuitenkin riittävän informatiivinen?
2. Johdanto
Miten lukija pääsee asiaan? Onko taustaa riittävästi? Työn tarkoitus ja näkökulma? Aiheen rajaus? Kiinnostavuuden herättäminen?
3. Omintakeisuus
Oman tieteenalan näkökulma ja ote? Tyylin persoonallisuus?
4. Käsittelytapa
Esitelmän rakenne: Peruslinjat tarkoituksenmukaiset? Jäsentelyn johdonmukaisuus? Osien toisiinsa niveltyminen? Ovatko kaikki luvut parhaassa mahdollisessa järjestyksessä? Ovatko kaikki asiat tarpeellisia? Puuttuuko jotakin? Onko jotakin liikaa? Onko luvut otsikoitu hyvin?
5. Asiatiedot
Mahdollisten uusien tietojen tai uusien näkökulmien ansiot? Vanhojen ja uusien tietojen niveltyminen toisiinsa? Perustelujen täsmällisyys, vakuuttavuus, riittävyys, luotettavuus yms.?
6. Lähdemateriaalin käyttö
Tiedonlähteiden valinta? Tiedonlähteiden käyttö ja niiden tulkinta? Lähdetietojen löytyminen viitteiden perusteella? Lähdeluettelon vastaavuus viitetekniikan kanssa?
7. Ulkoasu sekä kieliasu