27.02.2018

4. Lähdeluettelo

4.1 Tekstiin liittyvät lähdetiedot

Lähteiden merkintätapoja on useita: esim. useilla julkaisuilla on omat ohjeensa (Chicago, APA, MLA, jne.). Vuoden 2013 periaatepäätöksen mukaisesti pyrimme musiikin oppiaineissa mahdollisimman yhdenmukaiseen merkintätapaan kansainvälisen APA-tyyliohjeiden kanssa (Publication Manual of the American Psychological Association) paitsi milloin ohjeet ovat ristiriidassa suomen kielen kanssa. Mikäli tutkielma tehdään englanniksi, APA-ohjeistusta sovelletaan sellaisenaan. Seminaarin pitäjä voi halutessaan hyväksyä kansainvälisen merkitsemistavan myös suomenkielisiin töihin, kunhan sitä on käytetty loogisesti ja yhdenmukaisesti.

Lähteet kirjataan aakkosjärjestykseen tekijöittäin. Mikäli käytetään saman tekijän useampaa lähdettä, järjestetään ne aikajärjestykseen vanhimmasta alkaen. Jos käytetään saman tekijän useaa artikkelia tai teosta samalta vuodelta, järjestetään lähteet aakkosjärjestykseen artikkelin tai teoksen otsikon mukaan ja merkitään vuosilukuihin indeksi kirjaimin: Karppinen, A. (1998a), Karppinen, A. (1998b).

Artikkeli:

Tekijä[t] (vuosi). Artikkelin nimi. Julkaisun nimi, volyymi(lehden numero), sivut.

Gronow, P. (2001). Oopperalaulajia ennen oopperaa. Musiikki31(3–4), 77–116.

Eerola, T., Järvinen, T., Louhivuori, J. & Toiviainen, P. (2001). Statistical features and perceived similarity of folk melodies. Music Perception, 18(3), 275–296.

Julkaisun nimi kursivoidaan. Jos kirjoittajia on useampia, ne erotetaan pilkulla sekä kaksi viimeistä &-merkillä ilman pilkkua. Kirjoittajien järjestys säilytetään samana kuin artikkelissa (ei välttämättä aakkosjärjestys). Nimikirjaimista merkitään ne, joita kirjoittaja käyttää. Sivunumeroiden välissä on ajatusviiva (–), ei yhdysmerkki (-). 

Artikkeli toimitetussa (kokooma)teoksessa:

Tekijä[t] (vuosi). Artikkelin nimi. Teoksessa N. N. (toim.), Kirjan nimi (sivut). Julkaisupaikka: Julkaisija.

Huttunen, M. (2008). Musiikin historianfilosofia. Teoksessa E. Huovinen & J. Kuitunen (toim.), Johdatus musiikkifilosofiaan (s. 196–226). Tampere: Vastapaino.

 

Kokoomateoksen nimi kursivoidaan, ei itse viitattua artikkelia/teosta. Huomaa, että toimittajien nimikirjaimet tulevat ennen sukunimeä, toisin kuin kirjoittajien nimet. APAn normien mukaisesti sivunumerot merkitään heti julkaisun nimen perään sulkeisiin.

Kirja:

Tekijä[t] (vuosi). Kirjan nimi (painos). Julkaisupaikka: Julkaisija.

Hämeenniemi, E. (2007). Tulevaisuuden musiikin historia. Helsinki: Basam Books.

Tejessy, G. (1969). The mind of a mnemonist (käänt. L. Simmonds). New York: Avon Books. Alkuperäisjulkaisu 1930.

Tirole, J. (1988). The theory of industrial organization. Cambridge, MA: MIT Press.

 

  • Julkaisupaikka (siis kustantajan kotipaikka) löytyy kirjan nimiölehdeltä (tai copyright-sivulta).
  • Jos julkaisupaikkaa ei ole merkitty, mutta painopaikka on, merkitään viimeksi mainittu lähdeluetteloon.
  • Ulkomaisten teosten julkaisupaikasta merkitään ensimmäinen tai kustantajan Euroopassa sijaitseva kotipaikka.
  • Julkaisupaikan nimi ilmaistaan julkaisupaikan alkukielellä (englanninkielisessä lähteessä London eikä Lontoo, ruotsinkielisessä Stockholm eikä Tukholma).
  • Julkaisijan nimi merkitään mahdollisimman lyhyesti mutta tunnistettavasti: Springer (ei Springer-Verlag New York Inc.).
  • Amerikkalaisissa julkaisupaikoissa on syytä merkitä myös osavaltio, jotta se erottuu Ison-Britannian samannimisestä paikasta. Osavaltioista käytetään yleensä kaksikirjaimisia lyhenteitä, eli Cambridge, MA tarkoittaa Massachusettsin osavaltiossa olevaa kaupunkia.
  • Käytetty painos merkitään siis näkyviin (jos useampia kuin yksi) ja vuosiluku sen mukaan.
  • Kääntäjä merkitään siis näkyviin ja vuosiluku käännöksen mukaan. Suomennokset merkitään vastaavasti. (ks. Tejessy, jossa on käytetty alkuperäisteoksen englanninkielistä käännöstä vuodelta 1969). 

Raportit, keskustelualoitteet, työpaperit (working papers), komiteamietinnöt, tilastot yms.:

Ulkomaansijoitustoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1985:49. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Suomen virallinen tilasto (1996). Maa- ja metsätalous 1996:2. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino.

 

Mietintöihin viitataan tekstissä lähdeluettelon merkinnän alun mukaan, jotta ne ovat helposti löydettävissä.

Opinnäytteet:

Tekijä (vuosi). Opinnäytteen nimi. Julkaisija. Laitos/julkaisusarja. Opinnäytetyön tyyppi.

Lappalainen H. (2002). Toiminnallista teoriaa: haastattelututkimus musiikinteorian ja säveltapailun elämyksellisistä opetustavoista. Jyväskylän yliopisto. Musiikin laitos. Pro gradu.

Toivanen, P. (2001). The pencerdd's toolkit: Cognitive and musical hierarchies in medieval Welsh harp music. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in the Arts 78. Väitöskirja.

 

Julkaisemattomien lähteiden (esim. pro gradu -tutkielmat) nimiä ei kursivoida.

 

4.2 Elektroniset lähteet

Elektronisia lähteitä merkitessä pyritään mahdollisimman yhtenevään ulkoasuun painettujen lähteiden kanssa. Lähdeluettelon tiedoista tulee selvitä ainakin tekijä, otsikko ja julkaisukanava. Lisäksi jos sivu on sellainen, joka luultavasti muuttuu ajan saatossa, merkitään päivä, jolloin lähde on luettu. Osoitteet suositellaan kopioitavan suoraan lyöntivirheiden välttämiseksi. Hyperlinkin täytyy viitata aina alkuperäiseen sivustoon (EU-tason määräys). Sama viittaustekniikka koskee myös YouTube-videoita ja muita ääni- ja kuvatallenteita. Lähdeluettelossa täytyy olla mainittuna tallenteen tyyppi (YouTube, DVD, podcast). Jos lähteessä on pysyvä osoite näkyvissä (DOI, URL, URN, se täytyy kopioida lähdetietoihin. Linkki vie suoraan alkuperäiseen lähteeseen. Elektronisten lähteiden käytössä lähdekritiikki on tärkeää: varmistu lähteen luotettavuudesta.

Internet:

Burleson, J. L. (2012). Show choir. Oxford Music Online. Haettu 11.9.2012 osoitteesta http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/A2219487

Eerola, T. (2000). The rise and fall of the experimental style of the Beatles. Soundscapes, Vol. 3 (2000-2001). Haettu 11.9.2012 sivustolta www.soundscapes.info, internetosoite http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME03/Rise_and_fall0.shtml

 Jos lähteen kirjoittajaa ei mainita, kirjoittajaksi merkitään sivustosta vastaava organisaatio:

Tilastokeskus (2012.) Suomen väkiluku kasvoi eniten 20 vuoteen. Haettu 20.2.2013 osoitteesta http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/2011/vaerak_2011_2012-03-16_tie_001_fi.html

 Blogit:

Sukunimi, Etunimen ensimmäinen kirjain. (Päivämäärä). Blogikirjoituksen otsikko. [Blogikirjoitus]. Haettu x.x.20xx osoitteesta http://nettiosoite.com

Bishop, D. (26.8.2012). How to bury your academic writing. Haettu 4.10.2013 osoitteesta http://deevybee.blogspot.fi/2012/08/how-to-bury-your-academic-writing.html

 

YouTube:

Käyttäjänimi/Sukunimi, Etunimen ensimmäinen kirjain. (Päivämäärä). Videon nimi. [Videotiedosto]. Haettu x.x.20xx osoitteesta http://www.youtube.com/tarkkaURL

Pianoconc. (13.10.2011). Glenn Gould-So You Want to Write a Fugue? (HD). [Videotiedosto]. Haettu 4.10.2013 osoitteesta http://www.youtube.com/watch?v=QZM4yxbE0ZE

 

Twitter:

Käyttäjänimi. (vuosi).  [Twitterpäivitys] Haettu x.x.20xx  osoitteesta http://twitter.com

ReallyVirtual. (2017). Morning Tweeple: I am (still) looking for data scientists, .NET engineers and an Architect to join my team. Details: goo.gl/vw2rI6 [Twitterpäivitys]. Haettu 4.9.2017 osoitteesta https://twitter.com/ReallyVirtual/status/848850040428797954

 

Facebook:

Käyttäjänimi. (Päivämäärä). Kirjoita tähän koko päivitys. [Facebook-päivitys]. Haettu x.x.20xx  osoitteesta http://facebook.com

Tahdon2013. (12.6.2013). Miss Gay Finland-ehdokkaiden avustuksella kerättiin Helsinki-päivän riennoissa muutamassa tunnissa yli 200 kannatusilmoitusta! Kiitos ihanille leideille ja kaikille allekirjoittamaan innostuneille! [Facebook-päivitys]. Haettu 4.10.2013 osoitteesta http://facebook.com

 

Sähköposti:

Sähköposti on henkilökohtainen tiedonanto, joten sitä ei merkitä lähdeluetteloon, vaan ainoastaan tekstiin viittaukseksi.

(H.-R. Peltola, henkilökohtainen tiedonanto, 13.5.2011)

Peltola kertoi lähdeviitteiden merkinnän tuottaneen ongelmia jo aiemmillakin kerroilla (henkilökohtainen tiedonanto 13.5.2011).

4.3 Ei-kirjallisiin lähteisiin liittyvät lähdetiedot

 

Äänitteet:

Säveltäjän sukunimi, Etunimen ensimmäinen kirjain. (tekijänoikeusvuosi). Teoksen nimi [levyttänyt artisti X, jos eri kuin säveltäjä]. Albumilla Albumin nimi [äänitteen tyyppi]. Julkaisupaikka: Levymerkki. (Äänityspäivä, jos eri kuin tekijänoikeusvuosi).

Taupin, B. (1975). Someone saved my life tonight [levyttänyt Elton John]. Albumilla Captain fantastic and the brown dirt cowboy [CD]. Lontoo: Big Pig Music Limited.

Elokuvat:

Tuottajan sukunimi, Etunimen ensimmäinen kirjain. (tuottaja) & Ohjaajan sukunimi, Etunimen ensimmäinen kirjain. (julkaisuvuosi). Elokuvan nimi [elokuva]. Alkuperämaa: Studio tai jakelija.

Smith, J. D. (tuottaja), & Smithee, A. F. (ohjaaja). (2001). Really big disaster movie [elokuva]. Yhdysvallat: Paramount Pictures.

Tv-ohjelmat:

Tuottajan sukunimi, Etunimen ensimmäinen kirjain. (tuottaja). (päivämäärä). Ohjelman nimi [televisiolähetys]. Kaupunki: Tuotantoyhtiö.

Valkeeniemi, H. (tuottaja). (26.9.2013). Silminnäkijä [televisiolähetys]. Helsinki: Yle.

Harma, S. (tuottaja). (1.10.2013). Salatut elämät [tv-sarja]. Helsinki: Frantlemedia Finland Oy.

 

4.4 Liitteet

Liitteet auttavat lukijaa selventämään varsinaista tekstiä, mutta eivät ole välttämättömiä tutkimuksen tai seminaarityön ymmärtämisen kannalta.

Kukin liitekokonaisuus numeroidaan (liite 2 jne.) ja tekstissä viitataan liitekokonaisuuden numeroon eikä sivunumeroon. Kukin liite myös otsikoidaan (Liite 1. Otsikko). Sivunumeroinnin suositellaan jatkuvan juoksevasti myös liitteisiin, mutta paljon näkee käytettävän myös liitekokonaisuuksien sisäistä juoksevaa numerointia.

Liitteet merkitään arabialaisin numeroin yhtäjaksoisesti tekstin jälkeen (ei 1a, 1b jne.). Pieniä liitteitä voidaan sijoittaa samalle sivulle. Vältä liitteiden liitteitä ja harkitse muutenkin liitteiden käyttöä.

Lähteinä:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (1997). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.

Gamboa, C. (17.9.2013). How to Cite Social Media in Scholarly Writing. [blogikirjoitus]. Haettu 4.10.2013 osoitteesta http://connection.sagepub.com/blog/2013/09/17/how-to-cite-social-media-in-scholarly-writing/

Paiz, J. M., Angeli, E., Wagner, J. Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderlund, L., Brizee, A. & Keck, R. (2013). Reference List: Other Non-Print Sources. Purdue Online Writing Lab. Haettu 4.10.2013 osoitteesta https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/11/

Pieni opas tieteellisen kirjoittamisen muotoseikkoihin. (2008). Opetusmateriaali. Helsingin yliopisto. Puhetieteiden laitos.

Publication Manual of the American Psychological Association (5. painos). (2002). Washington, DC: American Psychological Association.

Sarenius, V.-M. (ei vuotta) Kirjallisuusluettelon kirjoittaminen APA:n mukaisesti. Haettu 25.10.2012 sivustolta http://cc.oulu.fi/~sarenius/apatyyli/, internetosoite http://cc.oulu.fi/~sarenius/apatyyli/viitteet/