02.12.2016

Sivuaineopiskelu Mutkussa

sivuaine1.jpg

Laitoksen tarjoamat sivuaineet

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen oppiaineista kirjallisuutta, museologiaa, musiikkikasvatusta, musiikkitiedettä, taidehistoriaa ja taidekasvatusta voi opiskella myös sivuaineena. Sivuaineeksi sopii myös pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus.

Lisätietoa sivuainetarjonnasta löydät yliopiston sivuaineportaalista. Portaaliin on koottu tietoa sivuaineopintojen sisällöistä sekä siitä, onko sivuaine vapaasti opiskeltava vai onko siihen erillinen haku.