05.03.2018

Valinnaiset opinnot sekä viestintä- ja kieliopinnot

kengat3.jpg

Valinnaiset opinnot tutkinnoissa

Tutkintoon kuuluu opintosuunnan opintojen lisäksi valinnaisia opintoja sekä viestintä- ja kieliopintoja. Joissakin oppiaineissa on tiettyjä pakollisia tai vahvasti suositeltuja kursseja, jotka tulee sisällyttää valinnaisiin opintoihin.

Tarkista tutkintojen rakentuminen ja sivuaineopintojen määrä opetussuunnitelmista.

Opintojen valinta

Opintojen valinnassa kannattaa miettiä kiinnostuksen kohteitaan ja osaamistaan, sekä pohtia sitä, mitkä aineet parhaiten tukisivat oman opintosuunnan opintoja. Valinnassa on hyvä huomioida myös työelämän vaatimukset, sillä hyvin valitut opinnot helpottavat suuntautumista työelämään.

Valinnaiset opinnot ovat joko vapaita tai haettavia. Useita oppiaineita voi opiskella vapaasti, mutta jollei näin ole, opinto-oikeutta haetaan kevään ja/tai syksyn haussa. Joissain yksittäisissä oppaineissa hakumenettelynä on tasokoe.

Valinnaisia opintoja voit suorittaa myös Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, Jyväskylän kesäyliopistossa, yliopiston yhteistyöverkostoissa (esim. UniPID) sekä muissa Suomen yliopistoissa ja niiden avoimissa yliopistoissa. Opintojen hyväksilukukäytännöistä on lisätietoa tiedekunnan sivuilla. 

Valinnaisissa opinnoissa ohjaavat ja neuvovat opintojen ohjaajat .

Valinnaisten opintojen portaalista löydät helposti kaiken tiedon Jyväskylän yliopistossa tarjolla olevista valinnaisista opinnoista.

Viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot voit suorittaa kursseina, tentteinä tai hakemalla korvaavuus muussa korkeakoulussa suoritetuista opinnoista.

Tutkinto-ohjelmasi pakolliset viestintä- ja kieliopinnot näet opetussuunnitelmasta.