19.01.2015

Musiikin laitoksen tilat

Kuva: Mikko Myllykoski

Musiikin laitoksen monipuoliset tilat taipuvat sointuvasti sekä tutkimus että opetuskäyttöön ja tarjoavat erinomaiset puitteet opiskelijoille ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi. Laitoksen erikoisaboratoriot ovat keskeisesti linkitetty niin musiikin tutkimukseen mm. yhteistyössä Aivotutkimuskeskuksen kanssa, kuin muiden yliopiston yksiköiden väliseen yhteistyöhön ja Musiikkikampusyhteistyöhön.

Lisäksi huippuvarustellussa ja akustiikaltaan korkealaatuisessa Musiikin Studiossa on opetus- ja tutkimuskäytön lisäksi mahdollista tehdä kaupallista toimintaa.