30.08.2017

Työharjoittelu

Työharjoittelulla tarkoitetaan opintoihin kuuluvaa lyhyttä työssäolojaksoa, jonka aikana opiskelija tutustuu oman alansa työtehtäviin, soveltaa koulutuksen aikana omaksuttuja tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä sekä luo kontakteja työnantajiin. Työharjoittelun tulee liittyä opiskelijan omaan alaan.

Opiskelija voi liittää suorittamansa työharjoittelun opintojensa osaksi. Työharjoittelun laajuus ja sijoittuminen tutkintoon on kuvattu opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelmasta selviää myös onko harjoittelu pakollinen vai vapaaehtoinen osa opintoja ja miten se tulee suorittaa.

  • Työharjoittelua suunnitellessaan opiskelijan kannattaa keskustella työharjoittelusta vastuuhenkilön kanssa.
  • Työharjoittelupaikkoja voi etsiä eri tietolähteistä ja hakupalveluista. Laitoksen tietoon tulevista paikoista tiedotetaan sähköpostitse opiskelijoiden listalla. Aiemmista työharjoittelupaikoista voi kysyä työharjoittelun vastuuhenkilöiltä.
  • Opiskelija sopii itse harjoittelusta työnantajan kanssa ja täyttää harjoittelun perustiedot työharjoittelusopimukseen. Harjoittelupaikan soveltuvuus täytyy varmistaa laitokselta etukäteen. Harjoittelusopimus tehdään ennen harjoittelun alkua.
  • Työharjoittelun päätteeksi opiskelija laatii työharjoittelustaan raportin ja palauttaa sen työharjoittelun vastuuhenkilölle. Raportti on vapaamuotoinen, mutta halutessasi voit katsoa suuntaviivoja harjoitteluraportti-ohjeesta.

Tuettu työharjoittelu

Laitos ei myönnä työharjoittelutukia vuonna 2017.

Työharjoitteluohjelmat (harjoittelu ulkomailla)

Työharjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Lisätietoja työharjoittelusta ulkomailla löytyy mm. Työelämäpalvelujen sivuilla: https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut/palvelut-opiskelijoille/harjoitteluulkomailla

Musiikin opiskelijoille on tarjolla muutamia harjoittelupaikkoja kansainvälisissä oopperataloissa ja orkestereissa. Harjoittelun koordinaattorina toimii kielikeskuksen saksankielen lehtori YTT Jürgen Matthies. Esimerkki harjoitteluraportista (Oper Leipzig) https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/intl/opiskelijalle/harjoittelu/kokemuksia/oper-leipzig

Työharjoittelua koskevat ohjeet ja säädökset