19.12.2016

Opintojaksojen vastaavuudet

Yhteiset opinnot

TAIA211/2 TAIA211 Kulttuurintutkimus I/II:
TAIA213 Rakkaus kirjallisuudessa - praktikum 5 op

TAIA211/2 Kulttuurintutkimus I/II:
TAIA214 Martin Heideggerin taide- ja kirjallisuuskäsitys 5 op

TAIA211/2 Kulttuurintutkimus I/II:
TAIA215 American culture, literature and film 6-12 op

TAIA211/2 Kulttuurintutkimus I/II:
TAIA216 Reading Nietzsche 5 op

TAIA211/2 Kulttuurintutkimus I/II:
TAIA217 Oidipus 5 op

TAIA211/2 Kulttuurintutkimus I/II:
TAIA218 Liminal Space and Multiple Worlds in Popular Fiction 5 op

TAIA211/2 Kulttuurintutkimus I/II:
TAIA219 Kuolema-teema taiteessa ja kulttuurissa 5 op

TAIA221/2 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I/II:
TAIA223 Viestinnän ja taiteentutkimuksen visuaalinen analyysi 5 op

TAIA221/2 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I/II:
TAIA224 Between Narrative and Cognitive Film Theory 5 op

TAIA221/2 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I/II:
TAIA225 Kielen kuvia, kuvien kieli 5 op

TAIA221/2 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I/II:
TAIA226 Mediatekstien analyysi 5 op

TAIA231/2 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I/II:
TAIA233 Film narrative 5 op

TAIA231/2 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I/II:
TAIA234 Kirjallisuuden kääntäminen ja adaptaatio 5 op

TAIA231/2 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I/II:
TAIA235 Making Documentary - Interpreting the Reality 5 op

TAIA231/2 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I/II:
TAIA236 Film Noir 5 op

TAIA231/2 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I/II:
TAIA237 Kritiikin kirjoittaminen 5 op

TAIA262 Monikulttuurisuus II:
TAIA263 Erojen esittäminen taiteessa ja kirjallisuudessa 5 op

TAIA261 Monikulttuurisuus I/II:
TAIA264 Aesthetic in Islam 5 op

TAIA261 Monikulttuurisuus I/II:
TAIA265 Subversive Female Identities 5 op

TAIA261 Monikulttuurisuus I/II:
TAIA266 Feminist Theory and Psychoanalysis 5 op

TAIA251-256 Humanistinen ympäristötutkimus (TAIA281/2 Ympäristö I/II):
TAIA283 Näkökulmia rakennettuun kulttuuriympäristöön 5 op

 

Kirjallisuus

KIRA110 Kirjallisuuden teoria:
KIRA111 Kirjallisuus ja myytti 5 op

KIRA230 Teos ja teksti:
KIRA231 Gilles Deleuze -lukupiiri 5 op

KIRA240 Kirjallisuuden pedagogia:
KIRA241 Luova kirjoittaminen 5 op

KIRS111/2/3 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät:
KIRS114 Literature and Globalization 5 op

KIRS111/2/3 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät:
KIRS115 Intertextuality Group Read 5 op

KIRS111/2/3 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät:
KIRS116 Mitä kirjallisuudentutkimus tutkii? 5 op

KIRS111/2/3 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät:
KIRS117 Kerrottu tajunta 5 op

KIRS111/2/3 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät:
KIRS118 Roland Barthes Reading Group 5 op

KIRS222/3 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I/II:
KIRS224 Eurooppalainen kirjailija ja fasismin lumous 5 op

KIRS222/3 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I/II:
KIRS225 Paha eurooppalaisessa kirjallisuudessa 5 op

KIRS222/3 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I/II:
KIRS226 Ranskalaisen kirjallisuuden praktikum 5 op

KIRS222/3 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I/II:
KIRS227 Kokeellinen kirjallisuus ja kirjoittaminen 5 op

KIRS222/3 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I/II:
KIRS228 Nietzsche lyyrikkona ja aforistikkona 5 op

KIRS222/3 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I/II:
KIRS229 Klassisen kreikan kirjallisuus 5 op

KIRS222/3 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I/II:
KIRS230 Hermeneutiikka ja fenomenologia 5 op

KIRS222/3 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I/II:
KIRS231 Keski-ajasta romantiikkaan 5 op

KIRS222/3 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I/II:
KIRS232 Avantgarde 5 op

KIRJ110 Oman tutkimusalan jatko-opinnot :
KIRJ111 Lukemisen uudet teoriat 10-15 op

KIRJ110 Oman tutkimusalan jatko-opinnot:
KIRJ112 Lukemisen tulevaisuus 10-15 op

KIRJ110 Oman tutkimusalan jatko-opinnot:
KIRJ113 Hermeneutiikka ja fenomenologia 5 op

 

Taidehistoria

TAHA230 Länsimainen taide:
TAHA231 Rekonstruktiot Kreikan arkkitehtuurissa 2-5 op

TAHA320 Valinnainen erikoiskursssi I:
TAHA323 Pitkä 1700-luku: kulttuurihistoriaa, aatetta, estetiikkaa 5 op

TAHA320 Valinnainen erikoiskursssi I:
TAHA324 Taideteostutkimus 5 op

 

Kirjoittaminen

KIKS032 Prosessikirjoittaminen ja kirjoittamisen prosessi:
KIKS301 Luovan kirjoittamisen tekstipaja 5 op