28.11.2017

Kir­jal­li­suus

Kir­jal­li­suu­den pe­rus­o­pin­not (25 op) DSC04425.JPG

 

KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet (5 op)Piippo Laura
TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto (5 op): Piippo Laura

TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria (5 op)Usvamaa-Routila Sirkkaliisa
KIRA110 Kirjallisuuden teoria (5 op)Koistinen Aino-Kaisa

KIRA1201 Lajiteoria (5 op): Koistinen Aino-Kaisa
KIRA260 Kertomuksen teoria (5 op): Keskinen Mikko 
KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka (5 op):  Piippo Laura
TAIA210 Kulttuurintutkimus (5 op)Kovala Urpo
TAIA243 Lastenkulttuuri (5 op): Pääjoki Tarja 
TAIA601 Laitoksen yhteistä opetusta (5 op) 
TAIA1104 Vertaileva taide- ja kulttuurihistoria (5 op)Ockenström Lauri
MUTA1101 Soveltava taide (5 op)Pääjoki Tarja 

KIRA311 Kotimainen kertomakirjallisuus (5 op): Koistinen Aino-Kaisa 
KIRA314 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op): Koistinen Aino-Kaisa 
KIRA321 Yleinen kertomakirjallisuus (5 op): Niemi-Pynttäri Risto 
KIRA324 Yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op)Niemi-Pynttäri Risto

TAIA401 Tutkimusvalmiudet (5 op)Lähdesmäki Tuuli
KIRA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op): Koistinen Aino-Kaisa Niemi-Pynttäri Risto
KIRA1001 Kypsyysnäyte (0 op): Koistinen Aino-Kaisa Niemi-Pynttäri Risto
Huom! Ilmoittautuessasi maturiteettiin, toimita tentaattorille viikkoa ennen tenttipäivää kanditutkielmasi.

Kir­jal­li­suu­den sy­ven­tä­vät opin­not (60-80 op) 

KIRS121 Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät I (5 op): Keskinen Mikko, Löytty Olli
KIRS122 Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät II (5 op): Keskinen Mikko, Löytty Olli
KIRS123 Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät III (5 op): Keskinen Mikko, Löytty Olli

KIKS111 Kirjoittamisen tutkimus (5 op): Niemi-Pynttäri Risto 
KIKS113 Tekijyyden käsite ja historia, kirjoittajan identiteetti (5 op): Niemi-Pynttäri Risto 
KIRS121 Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät I (5 op)Keskinen Mikko, Löytty Olli

KIRS1201 Kirjallisuuden erikoistumisalueita I (5 op): Keskinen Mikko, Löytty Olli
KIRS1202 Kirjallisuuden erikoistumisalueita II (5 op): Keskinen Mikko, Löytty Olli
KIRS1203 Kirjallisuuden erikoistumisalueita III (5 op): Keskinen Mikko, Löytty Olli
TAIS601 Laitoksen yhteistä opetusta (5-10 op) 

KIKS1201 Kirjoittamisen paja I (5 op): Niemi-Pynttäri Risto 
KIKS1202 Kirjoittamisen paja II (5 op): Niemi-Pynttäri Risto  
KIKS1203 Kirjoittamisen paja III (5 op): Niemi-Pynttäri Risto  
MUTS1101 Taide ja hyvinvointi (5 op)Lahdelma Tuomo
KIRS311 Maisteriseminaari (10 op): Keskinen Mikko Lahdelma Tuomo, Löytty Olli
KIRS1001 Kypsyysnäyte (0 op): Keskinen Mikko Lahdelma Tuomo, Löytty Olli