05.09.2018

Kir­jal­li­suus

Kir­jal­li­suu­den pe­rus­o­pin­not (25 op) DSC04425.JPG

 

KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet (5 op): Ahvenjärvi Kaisa
TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto (5 op): Ahvenjärvi Kaisa

TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria (5 op)Usvamaa-Routila Sirkkaliisa
KIRA110 Kirjallisuuden teoria (5 op): Hallila Mika

KIRA1201 Lajiteoria (5 op): Hallila Mika
KIRA260 Kertomuksen teoria (5 op): Keskinen Mikko 
KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka (5 op): Ahvenjärvi Kaisa
TAIA210 Kulttuurintutkimus (5 op)Kovala Urpo
TAIA243 Lastenkulttuuri (5 op): Pääjoki Tarja 
TAIA601 Laitoksen yhteistä opetusta (5 op) 
TAIA1104 Vertaileva taide- ja kulttuurihistoria (5 op)Ockenström Lauri
MUTA1101 Soveltava taide (5 op): Mäki-Petäjä Kaisa 

KIRA311 Kotimainen kertomakirjallisuus (5 op): Hallila Mika
KIRA314 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op): Hallila Mika
KIRA321 Yleinen kertomakirjallisuus (5 op): Niemi-Pynttäri Risto 
KIRA324 Yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op)Niemi-Pynttäri Risto

TAIA401 Tutkimusvalmiudet (5 op)Lähdesmäki Tuuli
KIRA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op): Hallila Mika Niemi-Pynttäri Risto
KIRA1001 Kypsyysnäyte (0 op):  Hallila Mika Niemi-Pynttäri Risto
Huom! Ilmoittautuessasi maturiteettiin, toimita tentaattorille viikkoa ennen tenttipäivää kanditutkielmasi.

Kir­jal­li­suu­den sy­ven­tä­vät opin­not (60-80 op) 

KIRS121 Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät I (5 op): Keskinen Mikko, Karkulehto Sanna
KIRS122 Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät II (5 op): Keskinen Mikko, Karkulehto Sanna
KIRS123 Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät III (5 op): Keskinen Mikko, Karkulehto Sanna

KIKS111 Kirjoittamisen tutkimus (5 op): Niemi-Pynttäri Risto 
KIKS113 Tekijyyden käsite ja historia, kirjoittajan identiteetti (5 op): Niemi-Pynttäri Risto 
KIRS121 Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät I (5 op)Keskinen Mikko, Karkulehto Sanna

KIRS1201 Kirjallisuuden erikoistumisalueita I (5 op): Keskinen Mikko, Karkulehto Sanna
KIRS1202 Kirjallisuuden erikoistumisalueita II (5 op): Keskinen Mikko, Karkulehto Sanna
KIRS1203 Kirjallisuuden erikoistumisalueita III (5 op): Keskinen Mikko, Karkulehto Sanna
TAIS601 Laitoksen yhteistä opetusta (5-10 op) 

KIKS1201 Kirjoittamisen paja I (5 op): Niemi-Pynttäri Risto 
KIKS1202 Kirjoittamisen paja II (5 op): Niemi-Pynttäri Risto  
KIKS1203 Kirjoittamisen paja III (5 op): Niemi-Pynttäri Risto  
MUTS1101 Taide ja hyvinvointi (5 op)Lahdelma Tuomo
KIRS311 Maisteriseminaari (10 op): Keskinen Mikko Lahdelma Tuomo, Karkulehto Sanna
KIRS1001 Kypsyysnäyte (0 op): Keskinen Mikko Lahdelma Tuomo, Karkulehto Sanna