12.09.2017

Museologian opintojen vastuuhenkilöt

Perusopinnot: Minna Mäkinen

Aineopinnot: Janne Vilkuna

Syventävät opinnot: Janne Vilkuna