31.08.2017

Musiikkikasvatus

Perusopinnot

Instrumenttitaidot I

 • MKIP1003 Instrumenttituntemus: Sanna Salminen
 • MKIP1001 Laulu, äänenkäyttö ja kuoro I: Virpi Kilpelä
 • MKIP1002 Säestystaidot I: Esa Viirret

Musiikin hahmottaminen ja kirjoittaminen

 • MKAP1012 Musiikin hahmottaminen ja kirjoittaminen: Esa Viirret

Musiikkikulttuurit I

 • MUPP031 Länsimainen taidemusiikki I: Pekka Toivanen
 • MUPP037 Länsimainen populaarimusiikki: Jouni Koskimäki

Tutkijan taidot I

 • MKAP1011 Musiikintutkimuksen perusteet: Erja Kosonen
 • MKAY001 Opinto- ja urasuunnittelu 2 op (yleisopinnot): Erja Kosonen

Aineopinnot

Instrumenttitaidot II

 • MKIA1001 Laulu, äänenkäyttö ja kuoro II: Virpi Kilpelä
 • MKIA1002 Säestystaidot II: Erja Kosonen

Luovuus musiikkikasvatuksessa

 • MKAA1047 Sävellys ja sovitus I: Jouni Koskimäki
 • MKAA1048 Säveltämisen pedagogiikka: Mikko Myllykoski

Musiikkikulttuurit II

 • MUPA031 Länsimainen taidemusiikki II: Riitta Rautio
 • MUPA033 Perinnemusiikki: Pekka Toivanen

Yhteismusisointi ja pedagogiikka

 • MKAA1049 Yhteismusisointi: Mikko Myllykoski ja Esa Viirret
 • MKAA1050 Yhtyepedagogiikka: Jouni Koskimäki
 • MKAA1051 Musiikkiproduktio: Esa Viirret ja Mikko Myllykoski

Tutkijan taidot II

 • MKAA1011 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma: Erja Kosonen
 • MUPA021 Laadulliset ja määrälliset menetelmät: Henna-Riikka Peltola
 • MKAA9000 Kypsyysnäyte: Erja Kosonen

Valinnaiset opinnot

 • MUPA1075 Valinnaiset laitoksen luentokurssit ja muut opinnot: Erja Kosonen
 • MUTA1101 Soveltava taide: Tarja Pääjoki
 • MKIA1042 Mandoliiniorkesteri I: Jouni Koskimäki

Syventävät opinnot

Musiikki ja yhteiskunta

 • MKAS032 Musiikkikasvatuksen filosofia: Jukka Louhivuori
 • MKAS033 Musiikkisosiologia: Pekka Toivanen
 • MKAS1021 Musiikkikasvatuksen historia ja nykyisyys: Erja Kosonen

Opetustaidot III

 • MKAS029 Musiikin erityiskasvatus: Jukka Louhivuori
 • MKAS036 Musiikin historian pedagogiikka: Pekka Toivanen
 • MKAS044 Monikulttuurinen musiikkikasvatus: Pekka Toivanen

Tutkijan taidot III

 • MKAS011 Maisteriseminaari: Suvi Saarikallio
 • MKAS070 Maisterintutkielma: Jukka Louhivuori
 • MKAS9000 Kypsyysnäyte: Jukka Louhivuori
 • MUPS1020 Maisterintutkielmaa tukeva tutkimusmenetelmä: Erja Kosonen

Erikoistumisopinnot

 • MUSS1002 Suomen populaarimusiikki: Jouni Koskimäki
 • MUPS1051 Musiikkiteknologiaprojekti: Mikko Myllykoski
 • MKAS049 Maailmanmusiikin erikoistumisopinnot: Pekka Toivanen
 • MKIS1042 Mandoliiniorkesteri: Jouni Koskimäki
 • MKAS1048 Sävellys ja sovitus II: Jouni Koskimäki
 • MMTS043 Music, Culture, and Cognition: Pekka Toivanen
 • MUTS1101 Taide ja hyvinvointi:
 • MKAS1003 Valinnaiset musiikin alan opinnot: Jukka Louhivuori
 • MKAS1004 Musiikkikampusopinnot: Jukka Louhivuori