26.10.2018

Tai­de­his­to­ria ja tai­de­kas­va­tus

TAIP1101 Taide kulttuurisena ilmiönä (5 op)Bonsdorff Pauline vonTaidehistorian ja taidekasvatuksen jaksojen vastuuhenkilöt
TAIP240 Taideinstituutiot ja kulttuuriperintö (5 op)Luukkanen-Hirvikoski Teija
TAIP1102 Taiteentutkimuksen perusteet (5 op)Waenerberg Annika
TAIP1103 Taidemaailma ja taiteellisen toiminnan muodot (5 op): Mäki-Petäjä Kaisa 
TAIP1104 Länsimaisen taiteen historia (5 op): Luukkanen-Hirvikoski Teija
TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto (5 op): Ahvenjärvi Kaisa

TAIA121 Taiteentutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä (5 op): Waenerberg Annika
TAHA123 Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö (5 op): Luukkanen-Hirvikoski Teija
TAHA124 Suomen kuvataide ja taidekokoelmat (5 op)Pirinen Hanna
TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria (5 op)Usvamaa-Routila Sirkkaliisa
TAIA1102 Esteettinen havaitseminen (5 op): Usvamaa-Routila Sirkkaliisa 
TAIA1103 Taide ja opetus (5 op): Usvamaa-Routila Sirkkaliisa

TAIA210 Kulttuurintutkimus (5 op)Kovala Urpo
TAIA243 Lastenkulttuuri (5 op)Pääjoki Tarja
TAIA601 Laitoksen yhteistä opetusta (5 op) 
MUTA1101 Soveltava taide (5 op)Mäki-Petäjä Kaisa
TAIA1104 Vertaileva taide- ja kulttuurihistoria (5 op)Ockenström Lauri

TAIA401 Tutkimusvalmiudet (5 op)Lähdesmäki Tuuli
TAHA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op): Pirinen Hanna
TKAA411 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op): Usvamaa-Routila Sirkkaliisa
TAIA1001 Kypsyysnäyte (0 op): Pirinen HannaUsvamaa-Routila Sirkkaliisa

TAHS112 Tutkielmaa tukeva teoria (5 op): Waenerberg Annika
TAHS122 Taiteentutkimuksen visuaalinen analyysi (5 op): Waenerberg Annika
TAHS410 Tutkielmaan liittyvä sisältöasiantuntemus (5 op)Hanka Heikki
TAHS511 Maisteriseminaari (10 op)Pirinen Hanna
TAHS1001 Kypsyysnäyte (0 op): Hanka Heikki

TAIS601 Laitoksen yhteistä opetusta (5-10 op) 
TAHS313 Ajankohtainen tutkimus (5 op)Hanka Heikki
TAHS312 Valinnainen erikoiskurssi tutkimuskentältä (5 op) 
MUTS1101 Taide ja hyvinvointi (5 op)Lahdelma Tuomo

TKAS111 Lähestymistapoja tutkimukseen I (5 op)Bonsdorff Pauline von
TKAS112 Lähestymistapoja tutkimukseen II (5 op)Bonsdorff Pauline von
TKAS121 Taiteen ja kulttuurin teoria I (5 op)Bonsdorff Pauline von
TKAS131 Taidekasvatuksen klassikoita I (5 op)Bonsdorff Pauline von
TKAS201 Maisteriseminaari (10 op)Bonsdorff Pauline von
TKAS1001 Kypsyysnäyte (0 op)Bonsdorff Pauline von

TKAS122 Taiteen ja kulttuurin teoria II (5 op): Bonsdorff Pauline von 
TKAS123 Taiteen ja kulttuurin teoria III (5 op)Bonsdorff Pauline von
TKAS132 Taidekasvatuksen klassikoita II (5 op): Bonsdorff Pauline von 
TAIS601 Laitoksen yhteistä opetusta (5-10 op): Bonsdorff Pauline von 
MUTS1101 Taide ja hyvinvointi (5 op): Lahdelma Tuomo