Kirjallisuus

Yliopistotutkija Mika Hallila, professori Mikko Keskinen, professori Sanna Karkulehto, yliopistonopettaja Kaisa Ahvenjärvi ja yliopistonlehtori Risto Niemi-Pynttäri

Yliopistotutkija Mika Hallila, professori Mikko Keskinen, professori Sanna Karkulehto, yliopistonopettaja Kaisa Ahvenjärvi ja yliopistonlehtori Risto Niemi-Pynttäri

Kirjallisuus oppiaineena

Oletko kiinnostunut tekstien merkityksistä ja siitä, millä tavoin ne vaikuttavat lukijaansa ja ympäröivään yhteisöönsä? Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden opinnot tarjoavat sinulle valmiudet työskennellä lukemisen ja kirjoittamisen monialaisena asiantuntijana.

Kirjallisuuden opinnoissa korostuu nykykirjallisuuden tutkimus, mutta samalla tutustut kirjallisuuden klassikoihin. Opit myös kirjallisuuden lähialueista, kuten kuvallisesta ja äänellisestä kulttuurista.

Opinnoissasi perehdyt kirjallisuustieteen perusteisiin, tekstien analyysiin sekä kirjallisuuden tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Tutustut kirjallisuuden tyylikausiin ja lajeihin, kirjallisuuden historiaan ja poliittisuuteen sekä kirjallisuuden ja yhteiskunnan välisiin yhteyksiin. Sinulle kertyy vahva tietämys kirjallisuustieteen teorioista ja menetelmistä sekä niiden soveltamisesta tekstien tulkintaan.

Kirjoittaminen on kirjallisuuden opintosuunnan syventävien opintojen linja, jonka voit valita opinnoissasi maisterivaiheessa. Kirjoittamisen syventävissä opinnoissa kohtaavat luova kirjoittaminen, kirjoittamisen pedagogia ja tutkimus. Opinnoissa painottuu kirjoittamalla luotu suhde kirjallisuuteen sekä erikoistuminen johonkin kirjoittamisen aihepiiriin.

Kirjallisuudesta kandidaatintutkinnon tehtyäsi voit jatkaa maisterintutkintoon, tai voit myös hakea erikseen Historian ja etnologian laitoksen sekä Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen järjestämään arkistonhallinnan maisteriohjelmaan tai Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutukseen (KUOMA).

Kirjallisuuden oppiaineeseen tehtyihin maisterintutkielmiin ja väitöskirjoihin pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston kirjaston haun kautta.

Missä kirjallisuudesta valmistunut työskentelee?

Maisterin tutkinnon suoritettuasi sinusta tulee filosofian maisteri (FM). Kirjallisuudesta valmistuttuasi voit työllistyä esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi, kirjallisuudentutkijaksi, kustannusalalle, kirjastoalalle, media-, mainonta- ja markkinointialalle, opetus-, sivistys- ja kulttuuritoimen tehtäviin tai kirjoittamisen ammattilaisiksi.

Maisterin tutkinnon myötä sinulla on oman tieteenalasi sisältöjen ja menetelmien tuntemus. Sen lisäksi osaat soveltaa oppimaasi oman alasi työtehtävissä ja kehittää omaa alaasi. Valmistuttuasi osaat keskeisiä työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja sekä hallitset asiantuntijatehtävissä monipuolisen projektityön. Koulutuksen myötä osaat toimia ja kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa yhteisöissä. Osaat etsiä ja tuottaa tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti.

Kirjallisuudesta valmistuneiden työllistymisestä voit etsiä lisätietoa esimerkiksi töissä.fi – korkeakouluista valmistuneet työelämässä -sivustolta http://www.toissa.fi/.

Kirjallisuuden oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta

Kirjallisuuden oppiaineessa tehdyssä tutkimuksessa on keskitytty erityisesti nykykirjallisuuteen – sekä kotimaiseen että yleiseen (ulkomaiseen). Kirjallisuutta tutkitaan suhteissa ja osana muita taiteita, medioita, kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tutkimuksessa voivat painottua esimerkiksi sukupuolen ja vallan kysymykset kirjallisuudessa tai kokeellisen kirjallisuuden tutkimus.

kirjallisuus.JPG