02.12.2016

Kirjoittaminen

aakoset3.JPG

 

Kirjoittaminen oppiaineena

Kirjoittaminen on kirjallisuuden syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto, jossa kohtaavat luova kirjoittaminen, kirjoittamisen pedagogia ja tutkimus. Opinnoissa painottuu kirjoittamalla luotu suhde kirjallisuuteen sekä erikoistuminen johonkin kirjoittamisen aihepiiriin. Opiskelija voi keskittyä kirjallisuuden genreen tai kirjoittamisen pedagogiaan; hän voi tutkia myös käsikirjoittamista, kääntämistä, verkkokirjoittamista tai terapeuttista kirjoittamista. Kirjoittamisen maisterintutkielmassa voi hyödyntää uusia tutkimuksen tekemisen mahdollisuuksia: opiskelija voi sisällyttää taiteellisen työskentelyn osaksi tutkimusta tai hän voi erottaa tutkimusosuuden ja taiteellisen työn.

Kirjoittamiseen painottuva tutkinto muodostuu opiskelijalle taiteelliseksi ja tutkimukselliseksi taidonnäytteeksi.

Kirjoittamisella ei ole omia opetussuunnitelmia, vaan kirjoittamisen jaksot sisältyvät kirjallisuuden opetussuunnitelmaan. Koska kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdon valinneillakin syventävät opinnot kootaan kirjallisuuden syventävinä opintoina, myös uusien opetussuunnitelmien mukaiset opinnot antavat kelpoisuuden äidinkielen opettajan tehtäviin.

Huom: jos valitset syventävien opintojen linjaksi kirjoittamisen, pääaineesi filosofian maisterin tutkinnossa on silti kirjallisuus. Mikäli kuitenkin jatkat jatko-opintoihin tohtorikoulutettavaksi, tohtorin tutkinnossa pääaineena voi olla kirjoittaminen.

Kirjoittamisen oppiaineeseen tehtyihin maisterintutkielmiin ja väitöskirjoihin pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston kirjaston haun kautta.

Kirjoittamisen opintoihin hakeutuminen

  1. (Jyväskylän yliopiston) kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat voivat aloittaa kirjoittamisen opinnot osana syventäviä opintojaan. Erillistä hakemusta ei tarvita, mutta toivomme, että keskustelette asiasta maisterintutkielman ohjaajien kassa.
  2. Muualta tulevat hakijat voivat hakeutua opiskelemaan erillisvalinnassa kirjallisuuden maisteriopintoihin. Hakijalta edellytetään kirjallisuuden perusopinnot ja kirjoittamisen aineopinnot sekä kirjallista lahjakkuutta. Hakijat voidaan tarvittaessa haastatella. Halutessaan ja katsoessaan sen olevan itselleen eduksi hakijat voivat liittää hakemukseen tai toimittaa sähköpostilla Risto Niemi-Pynttärille (risto.t.niemi-pynttari@jyu.fi) tekstinäytteitä.
  3. Kirjoittamisen linjalle voi hakeutua myös ns. avoimen yliopiston väylän kautta, jolloin avoimessa yliopistossa tehdyt opinnot täydennetään kanditutkinnoksi ennen syventävien opintojen aloittamista.

 

 

Linkkejä muualle