21.11.2018

Kirjoittaminen

aakoset3.JPG

Kirjoittamisen opiskelu

Kirjoittaminen on kirjallisuuden syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto, jossa kohtaavat luova kirjoittaminen, kirjoittamisen pedagogia ja tutkimus. Opinnoissa painottuu kirjoittamalla luotu suhde kirjallisuuteen sekä erikoistuminen johonkin kirjoittamisen aihepiiriin. Opiskelija voi keskittyä kirjallisuuden genreen tai kirjoittamisen pedagogiaan; hän voi tutkia myös käsikirjoittamista, kääntämistä, verkkokirjoittamista tai terapeuttista kirjoittamista. Kirjoittamisen alan maisterintutkielmassa voi hyödyntää uusia tutkimuksen tekemisen mahdollisuuksia: opiskelija voi sisällyttää taiteellisen työskentelyn osaksi tutkimusta tai hän voi erottaa tutkimusosuuden ja taiteellisen työn.

Kirjoittamiseen painottuva tutkinto muodostuu opiskelijalle taiteelliseksi ja tutkimukselliseksi taidonnäytteeksi.

Kirjoittamisella ei ole omia opetussuunnitelmia, vaan kirjoittamisen jaksot sisältyvät kirjallisuuden opetussuunnitelmaan. Koska kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdon valinneillakin syventävät opinnot kootaan kirjallisuuden syventävinä opintoina, uusien opetussuunnitelmien mukaiset opinnot antavat kirjallisuuden opintojen osalta kelpoisuuden myös äidinkielen opettajan tehtäviin.

Vaikka syventävät opinnot tehtäisiin kokonaisuudessaan kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti, pääaine tai tutkinto-ohjelma filosofian maisterin tutkinnossa on silti kirjallisuus. Jatko-opintojen/tohtorikoulutuksen pääaineena tai tutkinto-ohjelmana sen sijaan voi olla myös kirjoittaminen.

Kirjoittamisen oppiaineeseen tehtyihin maisterintutkielmiin ja väitöskirjoihin pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston kirjaston opinnäytehaun kautta.

Kirjoittamisen opintoihin hakeutuminen

  1. Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat samoin kuin kirjallisuuden tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat tehdä kirjallisuuden syventävät opinnot kokonaan tai osittain kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. Kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehto on kuvattu kirjallisuuden opetussuunnitelmassa. Erillistä hakemusta ei tarvita, mutta toivomme, että keskustelette asiasta maisterintutkielman ohjaajien kassa.
  2. Muualta tulevat hakijat voivat hakea opiskelemaan yhteisvalinnassa kirjallisuuden opintoihin. Yhteisvalinnassa on mahdollista hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta.

 

Linkkejä muualle