02.12.2016

Music, Mind & Technology

 

Music, Mind and Technology (MMT) on englanninkielinen maisteriohjelma, jossa perehdytään musiikin vaikutuksiin musiikkiteknologian ja nykyaikaisten tutkimusmenetelmien avulla. Maisteriohjelma on osa Music Psychology Training -koulutusta.

MMT-maisteriohjelman tavoitteena on:

  • tutustuttaa ajankohtaiseen musiikkipsykologiseen tietoon ja kognitiiviseen musiikintutkimukseen
  • tarjota valmiudet musiikkiteknologian sovelluksissa käytettävien laitteiden ja menetelmien käyttöön
  • perehdyttää empiirisen tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin
  • antaa valmiudet tohtorintutkintoon liittyviin opintoihin ja tutkimukseen

Maisteriohjelman opettajina toimivat yliopiston musiikin laitoksella aiemmin toimineen monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikön jäsenet.

 

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta MMT:n englanninkielisiltä sivuilta

Yhteyttä voi ottaa myös MMT:n henkilökuntaan:

Yliopistonlehtori Marc Thompson
marc.thompson[at]jyu.fi
puh. +358 40 805 4321

 

Yliopistotutkija Geoff Luck
geoff.luck[at] jyu.fi
puh. +358 50 576 2286