16.08.2017

Musiikkitiede

ilmoitustaulu

Musiikkitiede oppiaineena

Musiikkitieteen opintojen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin musiikillisiin traditioihin, kehittää hänen kykyään ymmärtää musiikin tekemisen, kokemisen ja käsittämisen perusteita sekä luoda valmiuksia musiikin tieteelliseen tutkimiseen. Opetuksen ja tutkimuksen keskiössä on ihminen musiikkia tuottavana, kuulevana, ymmärtävänä, oppivana ja ajattelevana toimijana.

Musiikkitiede suuntautuu nykyhetkeen ja tulevaisuuteen tuoden tutkimuksen ulottuville tasa-arvoisesti erilaisen inhimillisen musiikillisen toiminnan. Musiikkitieteen oppiaine on profiloitunut systemaattisen musiikintutkimuksen perinteeseen, jossa pyritään musiikillisten ilmiöiden ymmärtämiseen lähestymällä niitä monitieteisesti ja erilaisin menetelmin.

Musiikkitieteen oppiaineeseen tehtyihin maisterintutkielmiin ja väitöskirjoihin pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston kirjaston haun kautta.

 

Missä musiikkitieteestä valmistunut työskentelee?

Musiikkitieteestä valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään, kuten esimerkiksi kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurialan hallinto- ja asiantuntijatehtäviin. Musiikkitieteilijöitä työllistävinä tahoina voidaan mainita mm. orkesterit, järjestöt, musiikkikirjastot, musiikkifestivaalit, musiikkioppilaitokset ja korkeakoulut, musiikkiteollisuus ja media.

Alumnitoiminta-sivuilta löydät musiikkitieteestä valmistuneiden uratarinoita.

 

Musiikkitieteen oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta

Musiikkitieteen oppiaineessa tutkimuksen kohteina ovat mm. musiikin tunnevaikutukset, musiikillinen luovuus, musiikin filosofia, musiikin kehollisuus ja musiikin herättämät mielikuvat sekä musiikin esittämisen ja nuotinluvun prosessit. Tutkimus painottuu musiikkipsykologian alueelle, mutta laajempana tutkimuksellisena viitekehyksenä toimii systemaattinen musiikkitiede.

 

Musiikkitiede sosiaalisessa mediassa

facebook.png     twitter.png