11.12.2017

Nykykulttuurin tutkimus

ponit.jpg

Nykykulttuurin tutkimus oppiaineena

Nykykulttuurin tutkimuksessa tutkitaan monitieteisesti tämän päivän kulttuuria. Tutkimuksen painoaloja ovat narratiivinen kulttuurintutkimus, sosiologinen kulttuurintutkimus, lasten ja nuorten mediakulttuuri sekä digitaalinen kulttuuri. Oppiaineessa tarkastellaan laajan kulttuurikäsityksen mukaisesti niin sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden suhdetta ja elämäntapakysymyksiä kuin taiteisiin ja mediaan liittyviä merkityksiä. Tarkoituksena on edustaa ja edistää monitieteistä kulttuurintutkimusta keskittyen tämän päivän kulttuuriin.

Nykykulttuurin tutkimuksen oppiaine järjestää tutkijaseminaaria erityisesti tohtorikoulutettaville, mutta myös muille nykykulttuurin alueella tutkimusta tekeville ja jo tohtoroituneille tutkijoille. 

Nykykulttuurin tutkimuksen oppiaineesta käsin on myös organisoitu myös valtakunnallisen Kulttuurintutkimuksen seuran toimintaa. Seura on korkeakouluissa ja muissa tutkimuslaitoksissa kulttuurintutkimusta tekevien tutkijoiden yhdysside ja jatkokoulutuksen foorumi, johon kuuluu noin 300 jäsentä. Nykykulttuurin tutkimus järjestää yhdessä seuran kanssa kesäkoulun, johon kutsutaan alan parhaita ulkomaisia ja kotimaisia opettajia.

Oppiaine on ollut myös vahvasti mukana seuran julkaiseman Kulttuurintutkimus-lehden toimittamisessa. Oppiaine on lisäksi mukana monitieteisen NYKYKULTTUURI-julkaisusarjan julkaisemisessa.

 nykykulttuurijulkaisee.jpg

 

Tutkinnot

Nykykulttuurin tutkimuksessa voi jatko-opintoina suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. 

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutukseen (KUOMA) voi myös hakea niin, että pääaineena on nykykulttuurin tutkimus.

Nykykulttuurin tutkimuksen oppiaineeseen tehtyihin maisterintutkielmiin ja väitöskirjoihin pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston kirjaston haun kautta.