campuskyltti.jpg

 Oppiaineet, joissa voi suorittaa kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot

Op­piai­neet, jois­sa voi suo­rit­taa mais­te­rin ja/tai tohto­rin tut­kin­not

Muu­ta kiin­nos­ta­vaa opis­kel­ta­vaa lai­tok­ses­sam­me

Li­sä­tie­toa

Perustutkinto-opiskelua koskeviin kysymyksiin vastaavat koulutussuunnittelijat Juha Teppo ja Elina Kiuru. Oppiaineisiin tehtyjä opinnäytteitä voit hakea Jyväskylän yliopiston kirjaston opinnäytehaun kautta.