02.12.2016

Musiikkikasvatus

rummut

Musiikkikasvatus oppiaineena

Musiikkikasvatus antaa taidolliset, tiedolliset, pedagogiset ja asenteelliset valmiudet musiikinopetukseen peruskoulussa ja lukiossa, ja muussa yleissivistävässä koulutuksessa. Opintojen kautta saa valmiudet musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen tekemiseen ja seuraamiseen.

Musiikkikasvatus on sinulle sopiva opintosuunta, mikäli olet kiinnostunut musiikin opettajan työstä. Keskeisenä opinnoissa ovat opetustaidot ja tutkijan taidot sekä pedagogisen asiantuntijuuden kehittyminen.  Opinnoissa perehdytään monipuolisesti eri musiikkikulttuureihin ja kehitetään yhtye- ja instrumenttitaitoja.

Musiikkikasvatuksen oppiaineeseen tehtyihin maisterintutkielmiin ja väitöskirjoihin pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston kirjaston haun kautta.

 

Missä musiikkikasvatuksesta valmistunut työskentelee?

kirja_koululauluja206.png

Musiikkikasvatuksen opinnot antavat yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa kelpoisuuden peruskoulun ja lukion musiikin aineenopettajan virkoihin sekä yleissivistävään musiikin koulutukseen. Työllistymismahdollisuuksiaan voi parantaa liittämällä opintoihin luokanopettajakelpoisuuden antavan ainekokonaisuuden tai toisen opetettavan aineen opinnot, joita Jyväskylän yliopistossa on tarjolla monipuolisesti.

 

Musiikkikasvatuksen oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta

Tutkimuksen painopisteinä ovat musiikkipedagogiikka, musiikin oppimispsykologia, musiikkikasvatusteknologia, musiikin erityiskasvatus ja monikulttuurisuuden tutkimus. Musiikin oppimisen tutkimus painottuu sosiokonstruktivistisiin oppimisteorioihin ja hajautetun kognition käsitteeseen (distributed cognition). Nämä ilmenevät laaja-alaisena oppijan ja ympäristön välisenä vuorovaikutuksena.

 

kvartetti5.jpgJousikvartetti Academus (Kuva: Kimmo Tiainen)