13.06.2018

Pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus

näppäimistö

Pelitutkimus ja pelisuunnittelu -opintokokonaisuus perehdyttää digitaalisten pelien tutkimuksen ja suunnittelun monitieteiseen ja monialaiseen kenttään. Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija

  • tuntee pelitutkimuksen keskeisten suuntausten pääpiirteet ja käsitteistön
  • tuntee keskeiset digitaalisten pelien tyylilajit ja niiden tärkeimmät edustajat
  • tuntee digitaalisten pelien historiaa
  • tuntee pelisuunnittelun keskeiset osa-alueet
  • pystyy soveltamaan taitojaan pelien tulkinnassa ja suunnittelussa.

Opintokokonaisuuden kurssit toteutetaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja informaatioteknologian tiedekunnan yhteistyössä. Opintokokonaisuutta koordinoi musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Lue lisää

Opintokokonaisuuden projektikursseilla tehtyjä pelejä