02.12.2016

Taidekasvatus

oksa.jpg

Taidekasvatus oppiaineena

Oletko kiinnostunut siitä, miten ihmiset luovat taidetta tai miten taide vastaanotetaan? Miten performanssi, taidemaalaus, kaupunkimaisema, näytelmä tai luova liike syntyy – ja miten se koetaan? Tai kiinnostaako sinua esimerkiksi se, miten taidetta hyödynnetään opetuksessa, koulutuksessa, kulttuurilaitoksissa, työelämässä ja hoitoympäristöissä?

Taidekasvatuksessa taide ymmärretään laajasti ihmisille luontaisena, kaikkiin kulttuureihin kuuluvana toimintana, joka eri kulttuureissa saa erilaisia muotoja ja merkityksiä. Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen oppiaineelle on ominaista myös käsitellä kaikkia taiteita eikä rajoittua esimerkiksi vain visuaalisiin taiteisiin tai ainoastaan ammatti- tai harrastajataiteeseen. Opit myös arvioimaan ja kehittämään taiteen harrastamisen ja opettamisen käytäntöjä. Opintojen myötä sinulle kehittyy kyky nähdä ja huomioida taidekasvatuksen rooli erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten elämässä. Koulutuksen myötä sinusta tulee laaja-alainen, näkemyksellinen ja osaava taide- ja kulttuurielämän vaikuttaja!

Taidekasvatuksesta kandidaatintutkinnon tehtyäsi voit jatkaa maisterintutkintoon, tai voit myös hakea erikseen Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen järjestämään kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutukseen (KUOMA).

Taidekasvatuksen oppiaineeseen tehtyihin maisterintutkielmiin pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston kirjaston haun kautta.

Missä taidekasvatuksesta valmistunut työskentelee?

Taidekasvatuksesta valmistuttuasi voit työllistyä erilaisiin johto-, suunnittelu-, hallinto- ja asiantuntijatehtäviin kulttuurin kentällä: kulttuuri- ja taidehallinnossa, media- tai museo-alalla, organisaatioissa tai projekteissa. Myös yrittäjän, kulttuurituottajan ja tutkijan tehtävät tarjoavat työllistymismahdollisuuksia. Oppimaasi voit soveltaa esimerkiksi nuorisotyössä, sosiaalityössä sekä maahanmuuttajien ja vanhusten parissa.

Muistathan, että taidekasvatuksen tutkinto ei anna pätevyyttä toimia peruskoulun tai lukion kuvataideopettajana.

Opintojen aikana voit tutustua sinua kiinnostaviin työtehtäviin suorittamalla harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.

Taidekasvatuksesta valmistuneiden työllistymisestä voi etsiä lisätietoa esimerkiksi töissä.fi - korkeakouluista valmistuneet työelämässä -sivustolta (http://www.toissa.fi/).

Taidekasvatuksen oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta

Taidekasvatuksen tutkimus liittyy erityisesti taiteen ilmaisuun, kokemiseen ja tulkintaan sekä lasten- ja nuortenkulttuurin tutkimukseen. Taiteiden rooli koulussa on yksi tutkimuksen kohteista. Tämän lisäksi tutkimusta tehdään erityisesti esimerkiksi lasten ja nuorten taidekasvatuksesta, yhteisötaiteesta, makukulttuureista ja normeista, ympäristöestetiikasta sekä taidekasvatuksen toimijoista.