02.12.2016

Musiikkiterapia

nuotit

Musiikkiterapia oppiaineena

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi.

Musiikkiterapiaa opetetaan laitoksella maisteriohjelmana. Maisteriohjelman opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti musiikkiterapiaopintoja jo aiemmin suorittaneille ja niissä keskitytään musiikkiterapian tutkimukseen sekä kliinisen asiantuntemuksen teoreettis-käytännölliseen syventämiseen.

Lisätietoja maisteriohjelmasta Music Psychology Training -sivuilla.

Musiikkiterapin maisteriohjelmaan valmistavia opintoja (tutkintovaatimusten mukaisia musiikkiterapian perus- ja aineopinto-opintoja) voi Jyväskylässä kuitenkin suorittaa sekä avoimessa yliopistossa että Eino Roiha Säätiössä. Eino Roiha Säätiö on säätiöpohjainen organisaatio, jonka Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu perustivat edistämään jyväskyläläistä musiikkikoulutusta ja -tutkimusta.

Musiikkiterapian oppiaineeseen tehtyihin maisterintutkielmiin ja väitöskirjoihin pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston kirjaston haun kautta.

Missä musiikkiterapiasta valmistunut työskentelee?

Maisterikoulutus valmentaa alan jatko-opintoihin niin tieteellisellä kuin kliiniselläkin puolella. Se antaa myös kliinistä lisäpätevyyttä sellaisenaan ja edistää näin työllistymistä. Musiikkiterapeutit työskentelevät Suomessa joko yksityisinä ammatinharjoittajina (esim. Kansaneläkelaitoksen palveluntuottajina) tai erilaisissa laitoksissa (sairaalat, kehitysvammalaitokset).

 

Musiikkiterapian oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta

Jyväskylän yliopistossa on maan ainoa musiikkiterapian professuuri. Maisterikoulutuksen lisäksi laitoksella on n. 10 musiikkiterapian jatko-opiskelijaa. Ohjelmamme on hyvin verkostoitunut kansainvälisesti ja on läheisessä yhteydessä esim. Aalborgissa, Tanskassa, sijaitsevan kansainvälisen musiikkiterapian PhD-ohjelman kanssa. Ohjelmamme peruspainotus on musiikkipsykoterapia, tarkemmin ilmaistuna psykodynaaminen musiikkipsykoterapia. Opetussuunnitelmamme sisältää teoreettisia ja tutkimuksellisia aineita, prosessikoulutusta sekä käytännön harjoittelua. Opiskelijoillamme on kuitenkin myös muita taustoja, joten myös eklektiseksi voisi viitekehystämme kutsua. Opetus- ja tutkimustoimintamme eräs kulmakivistä on musiikkiterapian opetus- ja tutkimusklinikka.