Infrakuva3.jpg

Laitoksen toiminta ja tavoitteet

Laitoksen johtaja

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtajana toimii professori Heikki Hanka. Hän on myös eettisten kysymysten yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on JYn eettisten periaatteiden mukaan "ohjata ja neuvoa opiskelijoita ja henkilökuntaa siitä miten eri ongelmatilanteissa toimitaan".

Varajohtajat:

Yliopistonopettaja Henna-Riikka Peltola: koulutuksesta vastaava varajohtaja sekä opetuksen kehittämisryhmän puheenjohtaja.

Yliopistotutkija Suvi Saarikallio: tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava varajohtaja sekä tutkimuslautakunnan puheenjohtaja

suunnittelu.jpgtoteutus.jpgarviointi.jpg