15.09.2015

Laitoskokoukset

LAITOSKOKOUKSET

Yliopiston johtosäännön (hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013) 17 § mukaan laitosjohtaja kutsuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa koolle laitoskokouksen käsittelemään laitoksen yleisiä asioita.

Laitoskokous käsittelee suunnitelmat laitoksen taloudesta, henkilöstöstä ja opetuksesta. Laitoskokous tekee dekaanille ehdotuksen 2-3 henkilöstä laitosjohtajan tehtävään. Laitoskokous voi tehdä aloitteita laitoksen toiminnan kehittämiseksi. Laitoskokoukseen voivat osallistua laitoksen henkilöstö ja opiskelijat.

Laitoskokouksen koolle kutsumista voi myös pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten vähintään viisi laitoksen henkilöstöön tai opiskelijoihin kuuluvaa henkilöä, jolloin johtajan on kutsuttava laitoskokous koolle kolmen viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

 

Laitoskokoukset vuosittain

2015
Laitoskokous 13.5.2015 pöytäkirja (pdf)
Laitoskokous 9.9.2015 pöytäkirja (pdf)

2014
Laitoskokous 30.4.2014 pöytäkirja (pdf)
Laitoskokous 10.9.2014 pöytäkirja (pdf)

2013
Laitoskokous 17.5.2013 pöytäkirja (pdf)
Laitoskokous 27.11.2013 pöytäkirja (pdf)

2012
Laitoskokous 2.5.2012 pöytäkirja (pdf)
Laitoskokous 12.9.2012 pöytäkirja (pdf)