14.11.2017

Lue laitoksen tavoitteista ja toiminnasta

Laitoksen toiminta ja tavoitteet

Laitoksen johtaja

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtajana toimii professori Heikki Hanka. Hän on myös eettisten kysymysten yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on JYn eettisten periaatteiden mukaan "ohjata ja neuvoa opiskelijoita ja henkilökuntaa siitä miten eri ongelmatilanteissa toimitaan".

Varajohtajia on kaksi:

Lehtori Riitta Rautio: koulutuksesta vastaava varajohtaja ja pedagoginen johtaja

Professori Raine Koskimaa: tutkimuksesta vastaava varajohtaja ja tutkimuslautakunnan puheenjohtaja

suunnittelu.jpgtoteutus.jpgarviointi.jpg