14.11.2017

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen työryhmät

Laitoksen johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on suunnitella ja valmistella asioita virallista päätöksentekoa varten ja toimia laitoksen johtajan tukena. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja.

Johtoryhmän jäsenet

 • Heikki Hanka (pj, laitoksen johtaja)
 • Riitta Rautio (pedagoginen johtaja, varajohtaja)
 • Raine Koskimaa (tutkimuksesta vastaava varajohtaja)
 • Pauline von Bonsdorff (oppiaineen pääedustaja, taidekasvatus)
 • Mikko Keskinen (oppiaineen pääedustaja, kirjallisuus)
 • Jukka Louhivuori (oppiaineen pääedustaja, musiikkikasvatus)
 • Kai Tuuri (oppiaineen pääedustaja, musiikkitiede)


Opetuksen kehittämisryhmä

Opetuksen kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii laitoksen pedagoginen johtaja.

Opetuksen kehittämisryhmän jäsenet

Henkilöstön edustajat

 • Riitta Rautio (pj, pedagoginen johtaja)
 • Kaisa Ahvenjärvi (tutkija, kirjallisuus)
 • Erja Kosonen (lehtori, musiikkikasvatus)
 • Helena Lonkila (yliopistonopettaja, museologia, taidehistoria)
 • Mikko Myllykoski (yliopistonopettaja, musiikkikasvatus)
 • Henna-Riikka Peltola (yliopistonopettaja, musiikkitiede)
 • Tarja Pääjoki (tutkimuskoordinaattori, taidekasvatus)

Opiskelijajäsenet

 • Roosa Berg (ainejärjestö Corpus)
 • Hilda Järvinen (ainejärjestö Corpus)
 • Katri Peurala (ainejärjestö Pedaali)
 • Aino Rytkönen (ainejärjestö Trioli)

 

Tutkimuslautakunta

Tutkimuslautakunta käsittelee ja arvioi mm. jatko-opinto-oikeuden hakemuksia. Tutkimuslautakunta toimii myös musiikin laitoksen tohtorikoulutuksen seurantaryhmänä. Puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava (vara)johtaja.

Tutkimuslautakunnan jäsenet

 • Raine Koskimaa (pj, tutkimuksesta vastaava varajohtaja,  professori)
 • Pauline von Bonsdorff (professori, taidekasvatus)
 • Jaakko Erkkilä (professori, musiikkiterapia)
 • Mikko Keskinen (professori, kirjallisuus)
 • Jukka Louhivuori (professori, musiikkikasvatus)
 • Geoffrey Luck (yliopistotutkija, musiikkitiede)
 • Tuuli Lähdesmäki (akatemiatutkija, taidehistoria)

 

 Laatuvastaava

 • Pekka Toivanen (lehtori, musiikkikasvatus)

Muita laitoksen toimintaan liittyviä työryhmiä

 

Musiikkikampuksen ohjausryhmä ja johtotiimi

 

Musiikin yhteistyöryhmä

Musiikin yhteistyöryhmä on yliopiston musiikinopetuksen, lähinnä OKL:n ja musiikin laitoksen yhteistyöelin.

Ryhmän jäsenet

 • Tiina Silander (OKL)
 • Jaana Virkkala (OKL)
 • Erja Kosonen  (JY musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos)

 

Jyväskylän kirjastojen musiikkityöryhmä

Ryhmän jäsenet

 • Kait Kenner (AO)
 • Tapani Lehtonen (JAMK musiikkikampuksen kirjasto)
 • Kyösti Mäkelä (Keski-kirjastot)
 • Hannele Saari (JY musiikkikampuksen kirjasto)
 • Kaisa Saikkonen (JY yliopiston kirjasto)
 • Anu Sormunen (Keski-kirjastot)