19.02.2018

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen työryhmät

Laitoksen johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on suunnitella ja valmistella asioita virallista päätöksentekoa varten ja toimia laitoksen johtajan tukena. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja.

Puheenjohtaja: Heikki Hanka (laitoksen johtaja)

Sihteeri: Riitta Liimatainen

Henkilökunta:

 • Suvi Saarikallio (varajohtaja)
 • Henna-Riikka Peltonen (varajohtaja)
 • Pauline von Bonsdorff
 • Mikko Keskinen
 • Kai Tuuri
 • Jukka Louhivuori

Opetuksen kehittämisryhmä

Opetuksen kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii laitoksen pedagoginen johtaja.

Opetuksen kehittämisryhmän jäsenet

Puheenjohtaja: Henna-Riikka Peltola (koulutuksesta vastaava varajohtaja)

Koulutussuunnittelijat:

 • Elina Kiuru
 • Juha Teppo

Henkilökunta:

 • Kaisa Ahvenjärvi
 • Erja Kosonen
 • Helena Lonkila
 • Tarja Pääjoki
 • Riitta Rautio
 • Marc Thompson

Opiskelijajäsenet:

 • Roosa  Berg / Aino Levaniemi (Corpus)
 • Aino Rytkönen / Nelli-Sofia Peuranen (Trioli)
 • Sarri Honkanen / Katri Peurala (Pedaali)

Tutkimuslautakunta

Tutkimuslautakunta käsittelee ja arvioi mm. jatko-opinto-oikeuden hakemuksia. Tutkimuslautakunta toimii myös musiikin laitoksen tohtorikoulutuksen seurantaryhmänä. Puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava (vara)johtaja.

Tutkimuslautakunnan jäsenet

Puhenjohtaja: Suvi Saarikallio (tutkimuksesta vastaava varajohtaja)

Koulutussuunnittelijat:

 • Elina Kiuru
 • Juha Teppo

Henkilökunta:

 • Raine Koskimaa
 • Jaakko Erkkilä
 • Mikko Keskinen
 • Geoff Luck
 • Tuuli Lähdesmäki
 • Pauline von Bonsdorff
 • Kai Tuuri

 Laatuvastaava

 • Pekka Toivanen (lehtori, musiikkikasvatus)

Muita laitoksen toimintaan liittyviä työryhmiä

Musiikkikampuksen ohjausryhmä ja johtotiimi

Musiikin yhteistyöryhmä

Musiikin yhteistyöryhmä on yliopiston musiikinopetuksen, lähinnä OKL:n ja musiikin laitoksen yhteistyöelin.

Ryhmän jäsenet

 • Tiina Silander (OKL)
 • Jaana Virkkala (OKL)
 • Erja Kosonen  (JY musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos)

Jyväskylän kirjastojen musiikkityöryhmä

Ryhmän jäsenet

 • Kait Kenner (AO)
 • Tapani Lehtonen (JAMK musiikkikampuksen kirjasto)
 • Kyösti Mäkelä (Keski-kirjastot)
 • Hannele Saari (JY musiikkikampuksen kirjasto)
 • Kaisa Saikkonen (JY yliopiston kirjasto)
 • Anu Sormunen (Keski-kirjastot)