Tutkimuskuva2

AJANKOHTAISTA TUTKIMUKSESSA

EUROHERIT – Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU

EUROHERIT

Rahoittaja: Euroopan tiedeneuvosto | ERC Starting Grant (2015-2020)

TUTKIMUSPROFIILI

Laitoksen tutkimus tarttuu kulttuurin, taiteen ja musiikin näkökulmista ajankohtaisiin kehityskulkuihin: digitalisoitumiseen ja teknologisoitumiseen, monikulttuuristumiseen, yhteiskunnalliseen polarisoitumiseen ja juurettomuuteen. Tutkimuksessa pureudutaan tarkastelemaan ihmisten hyvinvointia, identiteettiä, kognitiota, kokemuksia, tunteita, affekteja sekä merkityksen muodostamisen prosesseja monitieteisesti musiikin ja taiteiden tutkimuksen sekä kriittisen kulttuurintutkimuksen välinein.

Laitoksen toiminnan käynnistyessä tutkimuksen painoalat ovat (aakkosjärjestyksessä)

 • kognitiivinen musiikkitiede (tutkimuksen kansainväliset vahvuudet);
 • musiikki kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena;
 • musiikkipsykologia: emootiot, itsesäätely, oppiminen ja hyvinvointi;
 • musiikkiterapia ennaltaehkäisevässä, hoidollisessa ja kuntoutuksellisessa toiminnassa;
 • nykykulttuuri;
 • soveltava musiikkiteknologia: hyvinvointi- ja terapiateknologia, musiikkikasvatusteknologia ja uudet oppimisympäristöt;
 • taideteoreettisten, kulttuuristen ja poliittisten kysymysten yhdistäminen;
 • taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen metodologia.

Mainittuja painoaloja työstetään edelleen, ja laitoksen tutkimusta kehitetään hyödyntämällä aiempien kärkialojen tuloksia.

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?

Ota yhteyttä

 • hankkeen osalta vastuulliseen tutkijaan,
 • oppiaineen osalta pääedustajaan tai
 • laitoksen osalta johtaja Heikki Hankaan.