16.11.2018

Tutkimus

Laitoksen tutkimus tarttuu kulttuurin, taiteen ja musiikin näkökulmista ajankohtaisiin kehityskulkuihin: digitalisoitumiseen ja teknologisoitumiseen, monikulttuuristumiseen, yhteiskunnalliseen polarisoitumiseen ja juurettomuuteen. Tutkimuksessa pureudutaan tarkastelemaan ihmisten hyvinvointia, identiteettiä, kognitiota, kokemuksia, tunteita, affekteja sekä merkityksen muodostamisen prosesseja monitieteisesti musiikin ja taiteiden tutkimuksen sekä kriittisen kulttuurintutkimuksen välinein.

Tutkimuksen painoalat ovat

 • kognitiivinen musiikkitiede
 • musiikki kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena
 • musiikkipsykologia: emootiot, itsesäätely, oppiminen ja hyvinvointi
 • musiikkiterapia ennaltaehkäisevässä, hoidollisessa ja kuntoutuksellisessa toiminnassa
 • nykykulttuuri
 • soveltava musiikkiteknologia: hyvinvointi- ja terapiateknologia, musiikkikasvatusteknologia ja uudet oppimisympäristöt
 • taideteoreettisten, kulttuuristen ja poliittisten kysymysten yhdistäminen
 • taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen metodologia

 

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä

 • hankkeen osalta vastuulliseen tutkijaan,
 • oppiaineen osalta pääedustajaan tai
 • laitoksen osalta johtaja Heikki Hankaan