Liiketunnistuslaitteisto

Motion Capture liiketunnistuslaitteistolla on tutkittu mm. musiikin kokemisen tapoja ja persoonallisuuden piirteitä.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen infrastruktuurit

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella on paljon infrastruktuuria, jota voivat käyttää myös muutkin kuin laitoksen tutkijat. Monet aineistot ovat osin paikallisia ja osin virtuaalisia, mikä lisää potentiaalisten käyttäjien määrää merkittävästi. Lisäksi esimerkiksi Studio Musica, Liiketutkimuslaboratorio ja Musiikkiterapian opetus- ja tutkimusklinikka sekä Suomalainen musiikkikampus ovat palvelukonsepteja, joista hyötyvät muutkin kuin tutkijat.

Laitoksella hyödynnetään myös paljon perinteistä humanistista infrastruktuuria: tutkimuksessa ja opetuksessa käytetään monipuolisesti eri muistiorganisaatioiden (museot, arkistot, kirjastot) aineistoja ja palveluita sekä tuotetaan aineistoja yhteistyössä ko. organisaatioiden kanssa. Jälkimmäisestä esimerkkinä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kanssa yhdessä tuotettu digitaalinen kansanmusiikkikokoelma eSävelmät.

 

Tilat (ja niihin liittyvät palvelut)

Laitteistot/ohjelmistot

Aineistot

Soittimet