18.07.2016

Musiikin tiedon louhimo

Tietokoneavusteisia menetelmiä tarvitaan lukuisten internetissä saatavilla olevien musiikin digitaalisten tietokantojen selaamiseen ja tehokkaaseen käsittelemiseen. Projektin tarkoituksena on muodostaa musiikin tietokantojen analysointiin tarkoitettu perusteellinen tietokonejärjestelmä. Tietokonejärjestelmän tarkoituksena on yhdistää verkostoksi kaikki musiikin ulottuvuudet eri tasoilla – matalan tason äänen ja symbolisen kuvailun, keskitason rakenteet ja kokoonpanon, sekä korkean tason käsitteet.

Matalatasolla tarkoituksena on yhdistää näennäisesti erilliset audiotranskription ja symbolisen segmentoinnin alat yleiseksi auditiivisen kohtausanalyysin metodologiaksi, jota ohjaavat korkeammilta tasoilta syntyvät odotukset. Keskitasolla ehdottamamme tehokas musiikillisten kuvioiden louhintakaava mahdollistaa musiikillisten motiivien yksityiskohtaisen mutta ytimekkään selityksen. Korkeatasolla musiikilliset käsitteet mallinnetaan neuroverkon kaltaiseksi piirteiden ja rakenteiden painotetuista yhdistelmistä rakentuvaksi malliksi.

Tutkimus vaatii erilaisten tieteenaloiden – kuten signaalinkäsittelyn, kognitiotieteen, tekoälyn, tiedonmuodostuksen, tiedonhaun, operaatiotutkimuksen, tietokoneinsinööritieteen, semiotiikan ja musiikkitieteen – vahvaa yhteistoimintaa. Tuloksena oleva järjestelmä mahdollistaa syvemmän ymmärtämyksen musiikin havainnoinnista ja kognitiosta, ja sitä voidaan soveltaa sekä musiikitieteen syventävissä opinnoissa että musiikin digitaalisten tietokantojen tehokkaassa selailussa ja käsittelyssä.

 

Lisätietoja: