18.07.2016

Musiikkiterapian opetus- ja tutkimusklinikka

Musiikkiterapian opetus- ja tutkimusklinikalla koulutetaan musiikkiterapian maisteriohjelman opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita, annetaan täydennyskoulutusta sekä tuotetaan musiikkiterapian ja musiikkipsykoterapian menetelmiin, kliinisiin prosesseihin ja teorianmuodostukseen liittyvää tutkimustietoa. Klinikka toimii myös Eino Roiha -instituutin kliinisten musiikkiterapiaopintojen harjoittelupaikkana ja tutkimustoimintaan liittyvien terapiapalvelujen tuottajana.

Opetus- ja tutkimusklinikka sijaitsee Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen pohjakerroksessa, jossa on tiloja yksilö- ja ryhmäterapioita varten. Tilat on suunniteltu ja varusteltu erityisesti klinikkatoimintaan ja moderni välineistö tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen kliinisen toiminnan, opetuksen ja tutkimuksen toteuttamiseen.

Klinikan toiminta perustuu laajaan sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköiden, terapeuttien ja tutkijoiden sekä kouluttajatahojen yhteistyöhön. Verkosto yhdistää alueelliset, kansalliset ja kansainväliset alan toimijat.