19.10.2018

Taide meissä - Art within Us


artwithinus.jpg

 


Järjestäjät: Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura ja Hollo-Instituutti.

Organizers: The Department of Music, Art and Culture Studies at the University of Jyväskylä, The Finnish Society for Research in Arts Education and The Hollo Institute.