20.08.2018

Seminaari e-urheilun, fantasialiigojen ja liikuntapelien tutkimuksesta

Jatkettu aikaraja 31.7.2018 asti

Elektronisten pelien kilpapelaamisen suosio on lisääntynyt nopeasti. Ammattimaisia pelaajia on kymmeniä tuhansia, harrastajat lasketaan miljoonissa. Ammattilaisliigat ja turnaukset keräävät suuria yleisöjä sekä paikan päälle että erityisesti seuraamaan otteluja netissä striimattuina. Suurimmat turnaukset ovat keskittyneet pieneen joukkoon pelejä, mutta kilpapelaamista harrastetaan lähes kaikkien mahdollisten pelimuotojen ympärillä. Kilpapelaaminen on noteerattu monilla tavoin perinteisen urheilun rinnalle ja haastajaksi niin harrastajista, yleisöstä kuin sponsorituestakin. Ammattimainen kilpapelaaminen on noussut lyhyessä ajassa varteen otettavaksi uravaihtoehdoksi ja Suomessakin monet oppilaitokset ovat käynnistäneet koulutusohjelmia e-urheilun ympärille.

Oma harrastusmuotonsa ovat fantasialiigat ja virtuaaliurheilu. Toiminta kytkeytyy tiiviisti perinteiseen urheiluun ja suosittuihin urheilusarjoihin (esim. Valioliiga), mutta toisaalta siinä on myös e-urheilulle tyypillisiä piirteitä. Fantasialiigoilla on oma, varsin pitkä historiansa ja ne tarjoavat mielenkiintoisen vertailukohdan e-urheilulle. Fantasialiigat avaavat myös näkökulmia entistä medioituneeseempaan urheilun seuraamiseen.
Liikuntapelit ovat fyysistä liikkumista vaativia ja sitä tukevia digitaalisia pelejä. Liikkuminen voi olla ensisijaisesti uudenlainen käyttöliittymä pelaamiseen, tai pelit voivat olla fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia kuten erilaiset kuntoutusta tukevat peliratkaisut, tai ne voivat olla viihdepelejä joita hyödynnetään ihmisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Liikuntapelit voivat myös olla joko kokonaan uusia pelaamisen muotoja tai perinteistä urheilua laajentavia pelejä. Liikkumista edellyttävien konsolipelien (esim. Nintendon Wiille ja Microsoft Xboxin Kinectille) suurin suosio on hiipunut, mutta lisättyä todellisuutta hyödyntävä Pokémon GO nousi yhdeksi kaikkien aikojen suosituimmaksi peliksi ja onnistui tutkimusten mukaan myös lisäämään pelaajien fyysistä liikkumista. Lisäksi mielenkiintoisia ovat tuoreet virtuaalitodellisuutta hyödyntävät pelit, joissa liikkuminen on erottamaton osa pelaamista.

Sekä e-urheilu että liikuntapelit laajentavat perinteisen urheilun ja liikunnan kenttää. Niihin liittyvää tutkimusta on tehty pääosin toisistaan erillään. Elektroniseen urheiluun liittyy kuitenkin paljon perinteisen liikunnan ja urheilu piirteitä ja niiden valmennuksessa tiedostetaan sekä fyysisen että psyykkisen suorituskyvyn merkitys. Toisaalta liikuntapeleissä hyödynnetään digitaalisten pelien ominaisia piirteitä ja toimiakseen liikuntapelin on tarjottava riittävän koukuttava pelikokemus. Näiden alojen tutkimuksella voisi olla paljonkin synergiaetuja keskenään ja haluamme tällä seminaarilla luoda foorumin, jossa eri taustoista tulevat tutkijat voivat esitellä työtään ja oppia toisiltaan.

Haemme seminaariin alustuksia jotka voivat käsitellä joko e-urheilua tai liikuntapelejä, mutta erityisesti toivomme puheenvuoroja, joissa nämä näkökulmat yhdistyvät. Esitelmissä voi käsitellä myös vielä kesken olevia hankkeita.  Alustusten aiheina voivat olla esim.:

 • e-urheiluun liittyvä valmennus ja harjoittelu
 • e-urheilun fysiologia ja psykologia-joukkuedynamiikka e-urheilussa
 • e-urheilun striimaus ja seuraaminen verkossa
 • e-urheilutapahtumien järjestäminen ja markkinointi
 • e-urheilun sponsorointi
 • e-urheilu sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
 • fantasialiigat ja virtuaalinen urheilu
 • peligenrejen asema ja merkitys kilpapelaamisessa
 • liikuntapelien käyttöliittymäratkaisut
 • liikuntapelit kuntoutuksessa
 • liikuntapelien kuormittavuus ja vaikuttavuus
 • liikunta- ja urheiluharrastusten pelillistäminen
 • liikuntapelien käyttökontekstit
 • liikuntapelaamisen kokeminen
 • move-to-play -ratkaisut
 • e-urheilun ja liikuntapelien merkitys fyysiselle aktiivisuudelle

Pitkät, englanninkieliset tiivistelmät (maks. 600 sanaa + lähdeluettelo) tulee toimittaa 31.7.2018 mennessä [online-lomake]. Tiivistelmään tulee liittää kirjoittajien affiliaatiotiedot ja pääkirjoittajan lyhyt esittely sekä yhteystiedot.

Päätökset esitysten hyväksymisestä seminaariohjelmaan tehdään kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Valittujen seminaariesitelmien pohjalta on suunnitteilla julkaisu, joko tieteellisen journaalin teemanumero tai toimitettu artikkelikokoelma.