27.04.2017

Musiikintutkijoiden 21. symposium

 leikattu teema.png

Humanististen aineiden eloonjäämiskamppailu yliopistojen tuloksellisuuspaineiden alla on saanut musiikintutkijat huolestuneiksi tutkimusalansa jatkuvuudesta. Musiikintutkijoiden 21. valtakunnallisen symposiumin puitteissa haluamme palauttaa tulevaisuudenuskon musiikkitieteellisen tiedon tarpeellisuutta ja kansallista merkittävyyttä kohtaan. Samalla haluamme kannustaa pohtimaan musiikintutkimuksen vaikutusmahdollisuuksia siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Kutsumme kaikki musiikintutkijat Jyväskylään keskustelemaan musiikintutkimuksen tulevaisuudesta ja sen yhteiskunnallisesta ja tieteellisestä merkityksestä, sekä ideoimaan yhä uusia tapoja tutkia musiikkia – ilmiötä, joka on kaikessa moninaisuudessaan ihmiselämälle niin keskeinen ominaisuus.

Symposiumin kansainväliset kutsuvieraat ovat:
Professori Nicola Dibben (University of Sheffield)
Professori Martin Clayton (Durham University)
Professori Sabine Feisst (Arizona State University)

 

Abstraktikirja löytyy sähköisenä versiona täältä.

Esitelmiksi voi 24.2.2017 mennessä (HUOM! Muuttunut deadline!) ehdottaa suullisia esitelmiä, postereita, sekä erityisiä teemasessioita (ks. CFP).

Symposiumi järjestetään Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäellä, Musica-rakennuksessa (Seminaarinkatu 15). 

kartta.png

Symposiumin järjestää Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos yhteistyössä Suomen musiikkitieteellisen seuran, Suomen Etnomusikologisen Seuran, sekä Suomen Akatemian rahoittaman tutkimusprojektin Music, Nature, and Environmental Crises kanssa. Symposiumin järjestämistä tukee Suomen kulttuurirahasto ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

 

 Paikallinen järjestelytoimikunta (JY):

 • yliopistotutkija Kai Tuuri (puheenjohtaja)
 • yliopistonopettaja Henna-Riikka Peltola (koordinaattori)
 • lehtori Riitta Rautio
 • lehtori Pekka Toivanen
 • yliopistotutkija Esa Ala-Ruona
 • suunnittelija Markku Pöyhönen
 • suunnittelija Taru-Maija Heilala-Rasimov

 

Kansallinen järjestelytoimikunta: 

 • yliopistotutkija Markus Mantere, Taideyliopiston SibA, Suomen musiikkitieteellisen seuran pj.
 • akatemiatutkija Juha Torvinen, Taideyliopiston SibA
 • professori Johannes Brusila, Åbo Akademi
 • yliopistonlehtori Susanna Välimäki, Turun yliopisto
 • professori Juha Ojala, Oulun yliopisto
 • tutkijatohtori Meri Kytö, Tampereen yliopisto
 • yliopistonlehtori Ari Poutiainen, Helsingin yliopisto
 • yliopistonlehtori Kaarina Kilpiö, Taideyliopiston SibA, MuToVe-koordinaattori

email: mtsymposium2017@jyu.fi

 facebook.png