17.02.2017

CFP

Esitelmäkutsu (Musiikintutkijoiden 21. symposium)

Symposiumin teema: Paluu musiikintutkimuksen tulevaisuuteen

Jyväskylän yliopisto ja Suomen musiikkitieteellinen seura kutsuvat kaikki musiikintutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat ja opiskelijat vuosittaiseen symposiumiin 19.-21.4.2017. Tämän vuoden symposiumiin on valittu vain yksi teema: musiikintutkimuksen tulevaisuus. Teemaa ovat innoittaneet sekä yliopistojen tuloksellisuuspaineet ja niiden puitteissa kyseenalaistettu humanistisen tiedon tarpeellisuus että kansallisesti käydyt keskustelut musiikkitieteellisen tiedon monitieteisestä luonteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Symposiumin teema haastaa osallistujat tarkastelemaan monitasoisesti ja kriittisesti musiikkia ja musiikintutkimusta. Symposiumissa kysytään, mitä musiikintutkimus on nyt ja mitä se voi tai mitä sen tulisi olla tulevaisuudessa. Teeman toivotaan herättävän keskustelua esimerkiksi seuraavan kaltaisten kysymysten ympärillä: Mihin musiikintutkijaa tarvitaan? Kaipaako musiikintutkimus radikaalia uudistumista? Miten tutkia ihmistä musiikin tekijänä ja kokijana? Miten tutkia musiikkia erilaisissa yhteisöllisissä ja kulttuurisissa viitekehyksissä? Tarvitsemmeko uutta musiikin teoriaa? Kuka tutkii tulevaisuuden äänimaisemia? Millaista on tulevaisuuden musiikinhistoria? Onko tärkeää yhdistää musiikintutkimuksessa humanistisia ja luonnontieteellisiä näkökulmia? Miten musiikkia voi hyödyntää hyvinvoinnin, oppimisen, yhteiskunnan, tutkimuksen tai teknologian näkökulmista? Mikä on musiikintutkimuksen suhde kestävään kehitykseen?

Esitelmäehdotukset kaikista aiheista ovat tervetulleita!

Esitelmäehdotukset

Järjestäjät toivovat symposiumiin osallistujilta abstrakti-muotoisia ehdotuksia kahdenkymmenen minuutin esitelmiksi, 3–4:n esitelmän teema- tai paneelisessioiksi sekä posteriesitelmiksi. Abstraktin enimmäispituus on 200 sanaa (suulliset esitelmät ja posteriesitelmät) tai 300 sanaa (ehdotukset teema- tai paneelisessioiksi).

Esitelmät on mahdollista pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kannustamme esitysten pitämiseen ja abstraktin kirjoittamiseen omalla äidinkielellä.

Submitointi 

HUOM! Abstraktien submitointiaikaa on jatkettu! Uusi deadline on 24.2.2017. Abstraktien lähetys edelleen alla olevaa verkkolomaketta käyttäen.

Abstraktit pyydetään lähettämään 17.2.2017 mennessä verkkolomakkeella osoitteessa:

https://congress.cc.jyu.fi/symposium2017/cgi-bin/contact.cgi

Hyväksymisestä ilmoitetaan 24.3.2017 mennessä. 

Yhteystiedot

Symposiumin järjestäjänä on Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos yhdessä Suomen Musiikkitieteellisen Seuran ja Suomen Etnomusikologisen Seuran kanssa. Symposium järjestetään Jyväskylän yliopistolla.

Mikäli sinulla on kysyttävää submitointiin tai symposiumiin liittyen, ota yhteyttä sähköpostitse: