09.06.2017

Sarjasta

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarja perustettiin vuonna 1986. Sarja on monitieteinen ja tieteidenvälinen. Siinä ilmestyy tutkimuksia nykykulttuurista ja kulttuuriteoriasta. Myös modernin kulttuurin vaiheisiin liittyvät kulttuuri- ja sosiaalihistorialliset tutkimukset kuuluvat kustannuslistalle. Sarjassa julkaistavat käsikirjoitukset valitaan asiantuntija-arvioiden perusteella.

 

Nykykulttuuri-julkaisusarja on ottanut käyttöönsä Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämän vertaisarviointitunnuksen.

VA_kuvio.png