NK-115

Tuija Saresma & Saara Jäntti (toim.) Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastossa.