15.12.2016

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen tutkijat

Tutkijat

Nimi Nimike
Arjoranta Jonne Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher
Hirsjärvi Irma Tutkija / Researcher
Koistinen Aino-Kaisa Yliopistotutkija / Senior Researcher
Koskimaa Raine Professori / Professor
Kovala Urpo Yliopistotutkija / Senior Researcher
Saresma Tuija Dosentti / Docent
Sääskilahti Nina Tutkija / Researcher

Dosentit

Nimi Nimike
Devereux Eoin Dosentti / Docent
Harviainen J. Tuomas Dosentti / Docent
Heinonen Yrjö Dosentti / Docent
Kotilainen Sirkku Dosentti / Docent
Kovala Urpo Yliopistotutkija / Senior Researcher
Kuortti Joel Dosentti / Docent
Linko Maaria Dosentti / Docent
Saresma Tuija Dosentti / Docent

Tohtorikoulutettavat

Nimi Nimike
Kerttula Tero Tohtorikoulutettava / Doctoral student
Lahdenperä Linda Tohtorikoulutettava / Doctoral student
Rohas Eeva Tohtorikoulutettava / Doctoral student
Ruotsalainen Maria Tohtorikoulutettava / Doctoral student
Välisalo Tanja Tohtorikoulutettava / Doctoral student