11.09.2018

Tohtorikoulutus musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella

Musii­kin, tai­teen ja kult­tuu­rin tut­ki­muk­sen lai­tos - tohtorikoulutus

portaat

Tohtorikoulutus antaa asiantuntijavalmiudet oman tutkimusalan lisäksi yleiseen tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisutapoihin sekä kehittää tietoyhteiskunnassa tarvittavia viestintä- ja tietoteknisiä valmiuksia. Tohtorikoulutukseen kuuluu paljon enemmän kuin väitöskirjatutkimus. Kyseessä on tohtoriksi valmistuvan oma projekti, jonka aikana hänen tietonsa, taitonsa sekä niiden soveltamisvalmiutensa kehittyvät erilaisissa toimintaympäristöissä.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen (Mutku) tohtoriohjelma kuuluu humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikouluun. Laitoksen tohtorikoulutus noudattaa tiedekunnan tohtorikoulun linjauksia. Jatko-opintoihin liittyviin käytänteisiin ja ohjeistuksiin perehtyminen kannattaa aloittaa siis tiedekunnan jatko-opintosivuilta.

Tällä sivulla kerrotaan Mutkun tohtoriohjelman toiminnasta eli asioita, jotka koskevat nimenomaan Mutkua. Nämä tiedot ja ohjeistukset täydentävät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ohjeita.

 

Oletko kiinnostunut hakemaan jatko-opinto-oikeutta?

Jatko-opinto-oikeutta haetaan tiedekunnalta yleisten ohjeiden mukaisesti. Tiedekunnan sivuilta löytyy tieto myös seuraavasta jatko-opinto-oikeuden hakuajasta.

Jatko-opinto-oikeuden hakuprosessiin kuuluu ensimmäisenä hakijan yhteydenotto oppiaineen pääedustajaan. Lista oppiaineiden pääedustajista löytyy Mutkun sivuilta.

Hakemus laaditaan sähköisesti tiedekunnan hakuilmoituksen mukaisella tavalla. Tiedekunta kysyy kuhunkin hakemukseen laitoksen puoltoa. Mutkussa jatko-opinto-oikeutta koskevat hakemukset käsittelee laitoksen tutkimuslautakunta. Dekaani tekee päätöksen jatko-opinto-oikeuksista ja tiedekunta ilmoittaa kaikille hakijoille valintapäätöksistä.

 

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta: suunnittelija Heli Niskanen