31.07.2017

Muuta jatko-opintoihin liittyvää

katto

Rahoitus

Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja Mutku pyrkivät tukemaan tohtorikoulutettavia erilaisilla rahoitusmuodoilla. Lisätietoa näistä löydät tiedekunnan sivuilta.

Jyväskylän yliopiston lisäksi apurahoja myöntävät erilaiset säätiöt ja rahastot. Näistä suurimpia ja Mutkun kannalta ns. tutuimpia ovat

Lisäksi on muita rahoittajia, jotka voivat tulla kyseeseen, kuten esimerkiksi

Kannattaa myös etsiä lisää rahoittajia oman tutkimusaiheen, aineiston, tutkimuksen alueellisen paikantumisen ynnä muiden tekijöiden perusteella. Säätiöistä löydät lisää tietoa esimerkiksi Säätiöpalveluiden sivuilta.

 

Julkaiseminen

Taikun tutkijoitten järjestämän julkaisuiltapäivän diaesitykset, jotka pureutuvat  tieteellisen julkaisemisen ajankohtaisiin kysymyksiin ja käytänteisiin.  

Open access-rinnakkaisjulkaiseminen: miksi ja miten? (Irene Ylönen, JY:n kirjasto)

Tutkimustietojärjestelmä Converis tulee, oletko valmis? (Heli Niskanen, HYTK)

 

Mutkun tutkijat

Laitoksen tohtorikoulutettavat ja tutkijat ovat perustaneet Mutkun tutkijat -yhdistyksen, jonka toiminnan tavoitteena on tarjota tukea ja tietoa tutkijan arjessa sekä tarjota mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja virkistäytymiseen. Lue lisää: http://www.mutkuntutkijat.com/