09.02.2018

Ohjaus ja seurantaryhmä

käytäväkuva

Ohjaussuhde: tohtorikoulutettavan ja ohjaajan velvollisuudet sekä ohjaussuhteen reunaehdot

Tohtorikoulutettavan ja ohjaajan oikeuksista ja velvollisuuksista kerrotaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutussivuilla.
Mutku haluaa näiden lisäksi korostaa erityisesti seuraavia asioita:

A) Tohtorikoulutettavan toiminta jatko-opintojen edistämiseksi

  • Tohtorikoulutettava edistää opintojaan henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti ja hakee rahoitusta rahoitussuunnitelmansa mukaisesti. Kaikkien Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavien tulee laatia hankeilmoituksen Converis-tutkimustietojärjestelmässä aikoessaan hakea täydentävää (JYn ulkopuolista) tutkimusrahoitusta (esim. säätiöiden apurahat) jatko-opintoihin Jyväskylän yliopistossa. Hankeilmoitus tehdään ennen kuin hakemus lähetetään rahoittajalle.
  • Tohtorikoulutettava seuraa aktiivisesti tohtorikoulutukseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Laitos tiedottaa tohtorikoulutukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista säännöllisesti laitoksen henkilökunnan sähköpostilistalla sekä www-sivuillaan. Tiedekunta tiedottaa jatko-opintoihin liittyvistä asioista tohtorikoulutettavien sähköpostilistalla.
  • Tohtorikoulutettava raportoi sovituin väliajoin opintojensa edistämisestä ohjaajille ja sopii ohjaustapaamiset (ottaa itse yhteyttä ohjaajiinsa ohjauskeskustelujen sopimiseksi).
  • Tohtorikoulutettava lisää TUTKA-tietokantaan tiedot esitelmistään ja julkaisuistaan sekä muusta tieteellisestä toiminnastaan. TUTKA-asioista voi kysyä lisätietoja laitospääkäyttäjältä.

B) Ohjaajien toiminta jatko-opintojen toteuttamisessa

  • Ohjaus tulee toteuttaa siten, että tohtorikoulutettavalla on edellytykset tieteellisesti laadukkaan väitöskirjan kirjoittamiseen ja tohtorin tutkinnon saavuttamiseen neljän vuoden tavoiteajassa (mikäli jatko-opiskelu on kokopäiväistä).
  • Tohtorikoulutettava tulee tutustuttaa hyvään tieteelliseen käytäntöön, tutkimuseettisiin periaatteisiin ja tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteisiin.
  • Tohtorikoulutettavaa tulee ohjata tarvittavan rahoituksen hakemisessa ja/tai hakea rahoitusta yhdessä tohtorikoulutettavan kanssa hänen palkkaukseensa sekä tutkimus- ja matkakuluihinsa.
  • Ohjaajan velvollisuuksiin kuuluu suositusten ja lausuntojen kirjoittaminen.

C) Ohjaussuhteen reunaehtoja:

  • Tohtorikoulutettavalle annettava ohjaus koostuu ohjattavan toimittamiin teksteihin tutustumisesta ja kontaktiohjauksesta. Jatko-opintojen kontaktiohjauksen ohjeellinen tuntimäärä on 10-20 h/vuodessa riippuen opintojen vaiheesta. Kontaktiopetuksen ohjeellinen kokonaismäärä jatko-opintojen aikana on 50-100 h väitöskirjaa kohden.
  • Mikäli syntyy ohjaussuhteisiin liittyvissä muutosta vaativa tilanne, menetellään tiedekunnan tohtorikoulutussivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

 

Seurantaryhmä Mutkussa

Jyväskylän yliopiston hallituksen hyväksymien yliopiston tutkijakoulun toimintaperiaatteiden mukaisesti jokaiselle tohtoriopiskelijalle muodostetaan seurantaryhmä.

Mutkussa tohtorikoulutettavien yhteisenä seurantaryhmänä toimii laitoksen tutkimuslautakunta, jonka kokoonpano löytyy Mutkun sivuilta. Seurantaryhmän yhteyshenkilönä toimii tutkimuslautakunnan sihteeri. Puheenjohtaja päättää asioiden käsittelystä.

Tohtorikoulutettava (tai ohjaaja) voi pyytää seurantaryhmän kokousta keskustellakseen esimerkiksi opintojen etenemiseen tai tohtorikoulutukseen liittyviin huoliin liittyvistä asioista. Lisäksi seurantaryhmä kutsuu vuosittain tohtorikoulutettavia seurantaryhmätapaamiseen.