28.04.2017

Tohtorikoulutettavana Mutkussa

kangas

Ilmoittautuminen ja jatko-opintojen aloittaminen

Tohtorikoulutettavan tulee ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi vuosittain. Lisätietoja löytyy humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutussivuilta. Muista myös päivittää yhteystietosi, mikäli ne ovat muuttuneet.

Jatko-opinto-oikeuden saaneen hakijan sähköpostiosoite liitetään automaattisesti sekä tiedekunnan tohtorikoulutettavien sähköpostilistalle että laitoksen henkilökunnan sähköpostilistalle tiedonkulun ja viestinnän varmistamiseksi. Jos epäilet, ettei sinua ole liitetty näille listoille, ota yhteyttä suunnittelija Heli Niskaseen.

Heti jatko-opinto-oikeuden saatuaan tohtorikoulutettavan tulee ottaa yhteyttä ohjaajiinsa ja sopia ohjauskeskustelu. Tapaamisessa

 • käydään läpi
  • tiedekunnan tutkintovaatimukset
  • Mutkun tarkennukset tutkintovaatimuksiin (ks. alla)
  • opinnäytteen arviointikriteerit
  • tohtorikoulutettavan aiemmat opinnot
  • tohtorikoulutettavan ja ohjaajan velvollisuudet sekä
  • muut jatko-opiskeluun liittyvät käytännön asiat
 • laaditaan yhdessä tohtorikoulutettavan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma, jossa huomioidaan tohtorikoulutettavan ura- ja työllistymistavoitteet ja kuvataan
  • opinnäytteen muoto (monografia, artikkelimuoto tms. Mikäli kyseessä on artikkelimuotoinen opinnäyte, laaditaan artikkelien julkaisusuunnitelma.)
  • jatko-opintojen aikataulu ja
  • muiden jatko-opintojen rakenne ja sisältö
 • laaditaan yhdessä rahoitussuunnitelma. Lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista löytyy esimerkiksi tiedekunnan tohtorikoulutussivuilta.
 • laaditaan ohjausasiakirja, jossa sovitaan mm.
  • ohjauskäytänteet (mm. ohjauskeskustelun tiheys ja tuntimäärä)
  • mahdollisten sivuohjaajien rooli sekä heidän antamansa ohjauksen määrä sekä
  • opintojen edistymisen seuraamistavat (mm. raportoinnin tiheys)

Lisätietoja jatko-opintosuunnitelmasta, ohjaustapaamisista ja ohjausasiakirjasta löytyy tiedekunnan tohtorikoulutussivuilta.

Tohtorikoulutettava kirjaa sovitut asiat Korppiin.

 

Mutkun tarkennukset tiedekunnan tutkintovaatimuksiin

Mutku tarkentaa tiedekunnan tutkintovaatimuksia erityisesti tutkijaseminaarin osalta:

 • tohtorikoulutettavan tulee osallistua laitoksen tutkijaseminaaritapaamisiin koko jatko-opintojensa ajan. Kukin oppiaine järjestää tutkijaseminaareja omien käytäntöjensä mukaisesti. Lisäksi laitos voi järjestää oppiaineiden yhteisiä tutkijaseminaaritapaamisia. 
 • tohtorikoulutettavan tulee pitää seminaarissa vähintään kolme esitelmää.
 • tutkijaseminaareihin ilmoittaudutaan yleensä Korpissa. Joillakin tutkijaseminaareilla voi olla Optima-järjestelmässä sähköinen työtila. Tohtoriseminaarin vetäjältä voi kysyä lisätietoja käytännöistä.