04.01.2017

Hankkeen tutkijoiden yhteisjulkaisu

 

 

Maiseman käsite viittaa yhtäältä luonnonmaisemaan, toisaalta sen kuvalliseen esittämiseen. Monitieteisessä artikkelikokoelmassa
Maisemassa – Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa
analysoidaan kansallisuuden kulttuurisia esityksiä rajattuina maisemina.
Visuaalisen kulttuurin, kirjallisuuden, kulttuurimaantieteen ja sukupuolen tutkijat tarkastelevat artikkeleissaan maalauksien, elokuvien, elämäkertahaastatteluiden, romaanien, runojen sekä blogien visuaalisia, tekstuaalisia ja multimodaalisia maisemia. He kysyvät, miten
maisemat esitetään ja miten niitä eletään.

 

Sukupuoli on kirjassa näkökulma maisemaan. Artikkeleissa avataan maiseman sukupuolittumista ja sukupuolimaisemien
historiaa ja nykyisyyttä. Niissä tarkastellaan kansallispukuisen Suomi-neidon ja työtä vieroksuvan maalaismiehen hahmoja,
erämaan maskuliinisia sankareita ja mystisiä feminiinisiä luonnonlapsia, naisten ja miesten representaatioita sodassa,
internetin sukupuolijärjestyksiä sekä kollektiivista muistia ja unohtamista.

 

Kirja on tarkoitettu kaikille kansallisuuden, maiseman, sukupuolen, seksuaalisuuden ja kulttuurin kysymyksistä kiinnostuneille.
Se sopii kulttuurintutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen, mediakulttuurin, sukupuolentutkimuksen ja taiteentutkimuksen oppikirjaksi.

 

Sisällys:

TUIJA SARESMA & SAARA JÄNTTI
Esipuhe

SAARA JÄNTTI & TUIJA SARESMA & NIINA SÄÄSKILAHTI & ANTTI VALLIUS
Rajatut maisemat

ANTTI VALLIUS
Sukupuoli ja työ suomalaisessa maaseutumaisemakuvastossa

KAISA HILTUNEN
Sukupuoli ja kansallinen maisema Umurissa

OUTI AUTTI
Jokivarren naiset toiminnan maisemassa

NINA SÄÄSKILAHTI
Tuhon ja rakkauden maisema

SATU KOHO
Hyväksikäytetyn lapsen paikka ja maisema Maria Peuran romaanissa On rakkautes ääretön

SUVI JÄRVINEN
Maisema kohtaamispaikkana Mirkka Rekolan kokoelmissa Kohtaamispaikka vuosi ja Maailmat lumen vesistöissä

SAARA JÄNTTI & SUVI JÄRVINEN
Kotiblogien julkiset käpertymisen maisemat

TUIJA SARESMA
Maskulinistiblogin sukupuolimaisema feministidystopiana ja kolonialistisena pastoraalina

 

Lisätietoa kirjasta ja julkaisusarjasta