Nina Sääskilahti

FT, Taiku, nykykulttuurin tutkimus