13.09.2015

Nina Sääskilahti

Muisti ja kuuluminen.

FT Nina Sääskilahti (kulttuurintutkimus, antropologia, omaelämäkertatutkimus)

tarkasteli väitöstutkimuksessaan (2011) omaelämäkerrallista aikaa 1900-luvun päiväkirjateksteissä. Tällä hetkellä hän tutkii Koneen säätiön rahoittamassa post doc -hankkeessaan Lapin sotaan ja jälleenrakentamiseen liittyvää kulttuurista muistia. Vuoden 2014 alusta lähtien hän toimii tutkijana Lapin yliopiston Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Feeniks - taide ja kulttuuri osana Lapin sodanjälkeistä henkistä ja materiaalista jälleenrakennusta.

 

Sääskilahden keskeisimmät julkaisut tähän tutkimushankkeeseen liittyen: