Tuija Saresma

FT, dosentti Taiku, nykykulttuuri, sukupuolentutkimus