25.01.2019

Julkaisut

Tutkimusryhmän jäsenten hankkeeseen liittyvät julkaisut

Julkaisut

Artikkelit

 

2019

Lähdesmäki, T. & Mäkinen, K. (2019) The ‘European Significance’ of Heritage: Politics of Scale in EU Heritage Policy Discourse. In T. Lähdesmäki, S. Thomas, and Y. Zhu (eds.) Politics of Scale. New Directions in Critical Heritage Studies, 36–49. New York: Berghahn’s Books.

Lähdesmäki, T, Y. Zhu., and S. Thomas (2019) Introduction: Heritage and Scale. In T. Lähdesmäki, S. Thomas & Y. Zhu (eds.) Politics of Scale. New Directions in Critical Heritage Studies, 1–18. New York: Berghahn’s Books. https://www.berghahnbooks.com/downloads/intros/LahdesmakiPolitics_intro.pdf

2018

Kaasik-Krogerus, Sigrid (2018) Ritari Ässä ja kuolemantuomio: media itäisessä Euroopassa. Teoksessa Miklossy, Katalin & Nikula, Jouko (toim.) Demokratian karikot:  itäinen Eurooppa suuntaa etsimässä. Helsinki: Gaudeamus, s. 118-131.

Mäkinen, Katja (2018) “Moniselitteinen monitasohallinta” teoksessa Kivistö, H-M, Kuokkanen, K., Weide, M. & Virtanen, J. (toim.) Politiikan tulkinta: Juhlakirja Marja Keräselle. Jyväskylä: SoPhi. s. 275-286.

Ojala, M., Kaasik-Krogerus, S. & Pantti, M. (painossa) Presidental speeches and the online politics of belonging: Affective-discursive positions towards refugees in Finland and Estonia. European Journal of Cultural Studies.

Lähdesmäki, Tuuli (2018) Founding myths of European Union Europe and the workings of power in the European Union heritage and history initiatives. European Journal of Cultural Studies, 1-18. DOI: 10.1177/1367549418755921. 

Wiesner, Björk, Kivistö & Mäkinen (2018) “Introduction: Shaping Citizenship as a Political Concept“ teoksessa Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (toim.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. s. 1-16.

Björk, Kivistö, Mäkinen & Wiesner (2018) “Theorising Citizenship” teoksessa Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (toim.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. s. 17-21.

Kivistö, Björk, Mäkinen & Wiesner (2018) “Debating Citizenship” teoksessa Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (toim.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge.

Mäkinen, Björk, Kivistö & Wiesner (2018) “Practising Citizenship” teoksessa Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (toim.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge.

Mäkinen, K. (2018) “’All about doing democracy’? Participation and Citizenship in EU Projects” teoksessa Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (toim.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. s. 190-205.

Wiesner, Björk, Kivistö & Mäkinen (2018) “Conclusions: Contested Conceptualisations of Citizenship“ teoksessa Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (toim.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. s. 221-227.

2017

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Kuvitellut Pohjoismaat Viron presidenttien puheissa. Idäntutkimus, 24:2, 18-32.

Lähdesmäki, T. (2017) Politics of Affect in the EU Heritage Policy Discourse: An Analysis of Promotional Videos of Sites Awarded with the European Heritage Label. International Journal of Heritage Studies, 23:8, 709-722. DOI: 10.1080/13527258.2017.1317649.

Lähdesmäki, T. (2017) Narrativity and intertextuality in the making of a shared European memory. Journal of Contemporary European Studies, 25:1, 57–72. DOI: 10.1080/14782804.2016.1159544.

2016

Lähdesmäki, T. (2016) Comparing Notions on European Cultural Heritage in EU Policy Discourse and Scholarly Discussion. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences: Annual Review 11, 1–14.

Lähdesmäki, T. (2016) Politics of Tangibility, Intangibility, and Place in the Making of European Cultural Heritage in EU Heritage Policy. International Journal of Heritage Studies, 22:10, 766–780. DOI: 10.1080/13527258.2016.1212386.

Lähdesmäki, T., Saresma, T., Hiltunen, K., Jäntti, S., Sääskilahti, N., Vallius, A. & Ahvenjärvi, K. (2016) Fluidity and Flexibility of ‘Belonging’. Uses of the Concept in Contemporary Research. Acta Sociologica 59:3, 233–247. DOI: 10.1177/0001699316633099.

Lähdesmäki, T. (2016) Scholarly discussion as engineering the meanings of a European cultural heritage. European Journal of Cultural Studies, 19:6, 529–546. DOI:10.1177/1367549416631996.

Lähdesmäki, T. (2016) "The Problematic of Conceptualizing a European Cultural Heritage." In Newtona (Tina) Johnson and Shawn Simpson (eds.) Bridging Differences: Understanding Cultural Interaction in Our Globalized World, 65–79. Oxford: Inter-Disciplinary Press.

Mäkinen, K. (2016) "Osallistuminen lähentämisen ja yhteisönrakentamisen väylänä EU:n kansalaisuuspolitiikassa" Teoksessa Nousiainen, M. & Kulovaara, K. (toim.) Hallinnan ja osallistamisen politiikat, 97124. Jyväskylä: SoPhi.

 
2015

Lähdesmäki, T. (2015) Materiaalisuus ja paikka eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamisessa. TAHITI – Taidehistoria tieteenä 5:4. 

2014

Lähdesmäki, T. (2014) Transnational Heritage in the Making. Strategies for Narrating Cultural Heritage as European in the Intergovernmental Initiative of the European Heritage Label. Ethnologica Europaea 44:1, 75–93.

Lähdesmäki, T. (2014) The EU´s explicit and implicit heritage politics. European Societies 16:3, 401–421. DOI:10.1080/14616696.2014.894547.

 

Toimitetut kokoomateokset ja teemanumerot

 
2019 

Lähdesmäki, T., Thomas, S. & Zhu, Y. (toim. 2019) Politics of Scale. New Directions in Critical Heritage Studies. New York: Berghahn’s Books.

2018

Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (toim. 2018) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge.

2016

Kuuva, S., Kähkönen, S. & Lähdesmäki, T. (toim.) TAHITI – Taidehistoria tieteenä, kulttuuriympäristö-teemanumero 2 (2016) 6:1.

2015

Kuuva, S., Kähkönen, S. & Lähdesmäki, T. (toim.) TAHITI – Taidehistoria tieteenä, kulttuuriympäristö-teemanumero 1 (2015) 5:4.

 

Muut julkaisut

 
2018

Euroherit (2018-2019) Näkökulmia kulttuuriperintöön-kirjoitussarja Politiikasta-lehdessä. Koordinaattori: Sigrid Kaasik-Krogerus. https://politiikasta.fi/tag/nakokulmia-kulttuuriperintoon/

- Mäkinen, K. (2019) Euroopan kulttuuriperintötunnus ja kansalaisten osallistuminen

- Turunen, J. (2018) Euroopan kulttuuriperintöä dekolonisoimassa

Mäkinen, K. (2018) EU:n uusi kulttuuriagenda toistaa tuttua retoriikkaa. Tiedeblogi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58871

 Mäkinen, K. (2018) Research for CULT Committee – “Europe for Citizens: Towards the Next Programme Generation” Study, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. http://bit.ly/2J0NXxX

Kaasik-Krogerus, S. & Lehtisaari, K. (2018) Kaiken takana oli Nokia. Politiikasta 19. helmikuuta 2018.

Lähdesmäki T. (2018): Kulttuuriperintö Euroopan unionin politiikassa. Website of the National Board of Antiquities ’Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018’. Published 11 January 2018.

2017

Lähdesmäki, T. (2017) EU:n kulttuuriperintö on myös Suomen asia. Helsingin Sanomat 27.12.2017.

Lähdesmäki, T., Pääjoki, T., Saresma, T., and Vallius, A. (2017) Kaikki kotona? In Kulttuurintutkimus 34:2-3, 1-6.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Post-emotionaalisuus, liike ja muutto aikamme merkitsijöinä. Idäntutkimus 24:2.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Kulttuuriperintö eurooppalaisessa identiteettipolitiikassa. Politiikasta 26. kesäkuuta 2017.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Eurooppa ja identiteetit liikkeessä. Idäntutkimus 24:1. 

Lähdesmäki, T. (2017) Kulttuuriperintö kriiseissä. Tiedeblogi 5.4.2017. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Heritage in flux: Europeanization as identity politics. Baltic Rim Economies February no 1, 39.

2016

Lähdesmäki, T. (2016) Keiden perinteitä tulisi vaalia? Uutistamo 9.5.2016. 

Mäkinen, K. (2016) Kultturiperinnön paikka, aika ja tyyli. Autoetnografinen minikenttätyöpilotti Napierin rt deco -festivaalilla. Elore 2/2016.

Mäkinen, K. (2016) "Identity constructions in EUs policy documents on cultural heritage" Teoksessa Basikgal et al, S. (toim.) Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders. 1st International Conference. Book of Abstracts.

Euroherit logo