10.01.2018

Esitelmät ja puheet

Esitelmät tieteellisissä konferensseissa

2017

Postdemokratia; keskustelua demokratian tilasta, Tampere, 17.11. Katja Mäkinen: ”’Knowing people from other European countries’. Osallistujien kokemuksia EU-hankkeiden osallistavissa käytännöissä”.

Uses of the Past Conference, Jyväskylän yliopisto, 9.11. Katja Mäkinen: “Interconceptualisations of Peace and Europe in the Identity Construction of the European Union“.

4th Annual ACGS Conference "Postcolonial Mediations: Globalisation and Displacement", 26.-27.10.2017, Amsterdam, Alankomaat. Johanna Turunen: "(De)coloniality and Dissonance – Rethinking European Values and Heritage"

7th International Conference of Young Folklorists "Negotiations of Belonging", 4.-6.10.2017, Narva, Viro. Johanna Turunen:" Belonging and Heritage: Transforming Identity Politics in the EU".

ECPR (European Consortium for Political Research) General Conference, 6-9 September 2017, University of Oslo, Norway. Katja Mäkinen: "Uses of the Peace in the Identity Construction of the European Union".

Nordic Conference on Cultural Policy Research 23.-25.8.2017 Helsingissä. Tuuli Lähdesmäki, Katja Mäkinen ja Sigrid Kaasik-Krogerus: ”Semantic change in the concept of heritage in EU policy discourse”. Johanna Turunen: "(Re)Constructing Values in the European Heritage Label".

The 12th Conference on Baltic Studies in Europe "The Baltic states at 99: Past, Present and Future", 19.-21.6.2017, Riika, Latvia. Sigrid Kaasik-Krogerus: "Cultural heritage in politics of belonging: Analysis of European Heritage Label initiative".

Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari & Kulttuurintutkimuksen päivät "Ympäristöt", Jyväskylän yliopistossa 22.-23.5.2017. Esitelmät: Katja Mäkinen "Europe as a Place of Peace: Identity building in the European Heritage Label"; Johanna Turunen "Geography of Values – European Heritage in the Making"; Sigrid Kaasik-Krogerus "Heritage in Critical Geopolitics", Tuuli Lähdesmäki “European Quartier in Brussels. Constructing a European Lieu de Mémoire”.

High Level Policy Workshop EU International Cultural Relations: A Strategic Approach, 18–19.5.2017, EUI, Italia. Kutsuesitelmä: “Identity, Diversity and Heritage Politics in Europe.”

Dissonant Heritages: Contestation of Meanings and Uses of Memory in Today´s Europe. Workshop 27–28.4.2017, EUI, Italia. Esitykset: Tuuli Lähdesmäki: "Cultural Heritage in Today´s Europe: Challenges and Opportunities"; Sigrid Kaasik-Krogerus: "Estonian or European Great Guild Hall? Dissonance of Mobility and Stability in Heritage Discourse"; Katja Mäkinen: "Interconceptualising Europe and Peace in the European Heritage Label"; Johanna Turunen: "Narrating Europe through Values - A Postcolonial Interpretation".

Annual Conference of British Association for Slavonic and East European Studies, 30.3-2.4.2017, Fitzwilliam College-Churchill College, Cambridge, Iso-Britannia. Sigrid Kaasik-Krogerus: "Discourses of Europeanization in the context of the EU enlargement and the cultural heritage".

The 13th International Society for Ethnology and Folklore SIEF Conference “Ways of Dwelling: Crisis - Craft – Creativity”, 26-30.3.2017, Göttingen, Saksa. Tuuli Lähdesmäki: “War and Peace in Founding Myths of EU Europe”.

Politiikan tutkimuksen päivät, 9.-10.3.2017, Jyväskylän yliopisto. Sigrid Kaasik-Krogerus: "Interrelationship between the media, democracy and the Europeanization of the CEE countries".

2016Ikkuna

The West: Concept, Narratives and Polictics, 8.-9.12. 2016, Jyväskylän yliopisto. Johanna Turunen: "Postcolonial Europe?"

Annual Conference of Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), 1-2. 12.2016, Södertörnin yliopisto, Ruotsi. Sigrid Kaasik-Krogerus: "Mobility and belonging in the context of European cultural heritage".

Eurooppa-tutkimuksen päivä, 21.10.2016, Helsingin yliopisto. Katja Mäkinen: "Debates on cultural heritage in the European Parliament".

Eurooppa-tutkimuksen päivä, 21.10.2016, Helsingin yliopisto. Paper by Sigrid Kaasik-Krogerus: "Banal construction of 'our' heritage. Analysis of 'us' in European Heritage Label site videos".

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät, 6.–7.102016, Jyväskylän yliopisto. Paper by Johanna Turunen: "Manufacturing transnational belonging:  A postcolonial reading of the European Heritage Label".

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät, 6.–7.10 2016, Jyväskylän yliopisto. Paper by Tuuli Lähdesmäki and Katja Mäkinen: "Making cultural heritage of the EU through the European Heritage Label".

Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders, 23-25 September 2016, Hellenic American University, Ateena. Katja Mäkinen: "Identity constructions in EUs policy documents on cultural heritage. Debating cultural heritage in the European parliament".

The 1st Global Conference: Roots & Legacies 13–14 September 2016, University of Oxford, UK. Paper by Tuuli Lähdesmäki: “Founding Myths of EU Europe and the Workings of Power in the EU Heritage and History Initiatives”.

Global Order Project Conference, 24.–25.6.2016, University of Freiburg, Germany. Katja Mäkinen (kutsuttu puhuja/asiantuntija): "Mobile European citizens. Right to mobility in the Union Citizenship".

The European Consortium for Political Research (ECPR), Standing Group of the European Union (SGEU), 8th Pan-European Conference on the European Union: “The Union´s Institutional and Constitutional Transformations: Stress or Adaption?” 16–18 June 2016, University of Trento, Italy. Paper by Tuuli Lähdesmäki: “Politics of Affect in the Creation of the Story of EU Europe”.

Third Biennial Conference of Association of Critical Heritage Studies (ACHS) “What does heritage change?” 3–8 June 2016, UQAM & Concordia University, Montreal, Canada. Joint paper by Tuuli Lähdesmäki and Katja Mäkinen: "Dynamics of scale in the making of a European cultural heritage in EU heritage policy”.

11th Jyväskylä Symposium on Political Thought and Conceptual Change (Politicization, parliamentarization and democratization in the EU) 2.–3.6.2016 Jyväskylän yliopisto. Katja Mäkinen: "Participation and Citizenship in EU Projects. Do participatory practices make European Union more democratic?"

Työryhmä “Postnational challenges and tensions between citizenship and nation-state”, ECPR Joint sessions of workshops, 24.–28.4.2016, Pisa, Italia. Katja Mäkinen: "Scales of participation and multilevel citizenship in EU-projects on citizenship and culture".

2015

VIII Kulttuurintutkimuksen päivät (Rajat/Borders) 3-4.12.2015 Oulun yliopistossa. Tuuli Lähdesmäen esitelmä otsikolla: ”Materiaalisuus ja paikka eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamisessa”.

13th International Conference European Culture 29–31 October 2015 Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. Paper by Tuuli Lähdesmäki: “’Placing heritage as a political means in the EU heritage initiatives”.

The Tenth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences: Interdisciplinary Approaches to Contemporary Social Change, 11–14 June 2015, University of Split, Croatia. Paper by Tuuli Lähdesmäki: “EU heritage politics and the problematic of shared European cultural memory”.

Culture(s) in Sustainable Futures: Theories, Policies, Practices, 6–8 May 2015, Helsinki, Finland. Paper by Tuuli Lähdesmäki: “The EU heritage politics and the governance of a European cultural heritage”.

The 8th Global Conference on Interculturalism, Meaning & Identity, 14–16 March 2015, Lisbon, Portugal. Paper by Tuuli Lähdesmäki: “The problematic of conceptualizing transcultural heritage in Europe”.

The National Conference of Art History in Finland, Tahiti6: Cultural Environment: Concepts, Means, and Concreteness, 12–13 February 2015, University of Jyväskylä, Finland. Paper by Tuuli Lähdesmäki: “The European Heritage Label and the EU´s explicit and implicit heritage politics”.

Muut puheet

2017

Katja Mäkinen: "Kulttuuriperinnön kehystäminen eurooppalaiseksi Euroopan kulttuuriperintötunnuksessa". Luento Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmassa Jyväskylän yliopistossa 28.11.

Katja Mäkinen: "Euroopan identiteetti rauhan paikkana EU:n kulttuuriperintöpolitiikassa". Luento historian kurssilla Lähestymistapoja Euroopan poliittisen, kulttuurisen ja taloudellisen yhteistyön tutkimukseen Jyväskylän yliopistossa 20.11.

Tuuli Lähdesmäki: Charing the panel discussion "Narratives of Difficults Pasts in Contemporary Culture" in Symposium Uses of the Past - Menneisyyspolitiikat, University of Jyväskylä, 10 November 2017.

Tuuli Lähdesmäen puhe 'Humanismi nyky-yhteiskunnan haasteissa" humanistipalkinnon saajana Suomen Tiedeakatemian järjestämässä 'Ilta humanistisille tieteille' -tapahtumassa 9.10.2017 Säätytalolla Helsingissä.

Tuuli Lähdesmäki, Katja Mäkinen, Sigrid Kaasik-Krogerus, Johanna Turunen: "ERC-hanke EUROHERIT – Tutkimuskohteena EU:n kulttuuriperintö- ja identiteettipolitiikka". Hanke-esittely 12.1.2017 EURECA JYU:n järjestämässä seminaarissa "Kriisi, muutos ja jatkuvuus – Eurooppa-tutkimusta Jyväskylän yliopistossa".

2016

Tuuli Lähdesmäki: Hanke-esittely humanistis-yhteiskunnalisen tiedekunnan "Tutkimustorilla" 13.12.2016 Jyväskylän yliopistossa.

Katja Mäkinen: Kulttuuriperinnön kehystäminen eurooppalaiseksi Euroopan kulttuuriperintötunnuksessa. Luento 29.11.2016 Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksessa Jyväskylän yliopistossa.

Hanke-esittely tutkijaseminaarissa “Missä Eurooppa, siellä tutkimusongelma”, 7.11.2016 Jyväskylän yliopistossa. Tuuli Lähdesmäki: ”EUROHERIT – tutkimuskohteena eurooppalaisen kulttuuriperinnön idea EU:ssa. Tulokulmia ja käsitteitä", Katja Mäkinen: “Kansalaisuuden ja identiteetin politiikat Euroopan unionissa”, Johanna Turunen: “Postkoloniaalisuus Eurooppalaisen kulttuuriperinnön tutkimuksessa” ja Sigrid Kaasik-Krogerus: “Jokapäiväinen unionimme: kulttuuriperintö, identiteetti ja media”.

Tuuli Lähdesmäki: Project presentation to ERC applicants in the Peer Support Event organized by the Research and Innovation Services at the JYU, 26th May 2016.

Suomen Akatemian tiedepäivällinen suomalaisten MEP:ien avustajille 15.3.2016 Brysselissä. Key note Tuuli Lähdesmäki: ”EU ja eurooppalainen kulttuuriperintö”.

Katja Mäkinen: "Meanings and Scales of Cultural Heritage: European Heritage Label as an Instrument in EU’s Identity Politics". Esitelmä Antropologian laitoksen seminaarissa 29.2.2016 Aucklandin yliopistossa.

Katja Mäkinen: "Scaling Cultural Heritage: Descriptions of “European significance” in the European Heritage Label". Esitelmä Eurooppa-instituutin ja Eurooppalaisten kielten ja kirjallisuuden laitoksen seminaarissa 25.2.2016 Aucklandin yliopistossa.

Katja Mäkinen: "Identity politics in EU programmes on citizenship and culture". Luento Eurooppa-opintojen kurssilla 20.1.2016 Aucklandin yliopistossa. 

Tuuli Lähdesmäki: Projektin esittely europarlamentaarikko Henna Virkkusen ja Jyväskylän yliopiston johdon tapaamisessa 8.1.2016 Jyväskylän yliopistossa.

2015

Tuuli Lähdesmäki: Project presentation to researchers and faculty members in the 'ERCit ja AKAt - Licence to Apply' event, 15 December 2015, University of Jyväskylä, Finland.

Tuuli Lähdesmäki: Projektin esittely Jyväskylän yliopiston professoreille 'Professorilounaalla', 23.9.2015, Jyväskylän yliopisto.

Katja Mäkinen: "“All about doing democracy”? Participation and Citizenship in EU Projects" Valtio-opin tutkijaseminaari 23.9.2015, Jyväskylän yliopisto

Tuuli Lähdesmäki: Project presentation to a delegation from Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 3 September 2015, University of Jyväskylä, Finland.

 

Euroherit logo