19.03.2018

Tutkimusryhmän jäsenet

kaikki tutkijat

 

Tuuli Lähdesmäki

Tuuli Lähdesmäki, hankkeen johtaja

Akatemiatutkija, dosentti, FT (taidehistoria), YTT (sosiologia)

Sähköposti: tuuli.lahdesmaki@jyu.fi

Asiantuntijuusalueet: julkinen taide, julkinen tila, taiteen ja kulttuurin vastaanotto, kulttuurinen muisti ja menneisyyden tulkitsemisen strategiat, kulttuurinen identiteetti, identiteettipolitiikka, kulttuuriperintöpolitiikka, eurooppalainen kulttuuriperintö ja identiteetti, Euroopan unionin kulttuuriohjelmat ja -politiikka, Euroopan kulttuuripääkaupunki -hanke, Euroopan kulttuuriperintötunnus

Julkaisut

CV

Henkilökuntasivu

 

Katja Mäkinen

Katja Mäkinen

Tutkijatohtori (politiikan tutkimus), YTT, FM

Sähköposti: katja.a.p.makinen@jyu.fi

Asiantuntijuusalueet: kansalaisten osallistuminen, oikeudet ja identiteetit; kulttuuriset oikeudet, kulttuurinen osallistuminen ja kulttuuriset identiteetit; territoriaalisuus, paikkatunne, paikkakokemus; demokratia ja kansalaisuuteen ja kulttuuriin liittyvät valtakysymykset; Euroopan unionin kansalaisuus- ja kulttuuriohjelmat; hallinnolliset asiakirjat; kieli, käsitteet, käsitemuutokset ja käsitehistoria

Julkaisut

Henkilökuntasivu

 

sigrid

Sigrid Kaasik-Krogerus

Tutkijatohtori (politiikan tutkimus), YTT

Sähköposti: sigrid.kaasik@helsinki.fi

Asiantuntijuusalueet: kansallinen ja eurooppalainen ideniteetti; Viro ja EU-jäsenyysneuvottelut; joukkoviestintä ja sosiaalinen media; diskurssianalyysi; geopolitiikka

Henkilökuntasivu

 

johanna

Johanna Turunen

Tutkijakoulutettava (nykykulttuurin tutkimus), MA

Sähköposti: johanna.k.turunen@jyu.fi

Asiantuntijuusalueet: kulttuurinen identiteetti; identiteettipolitiikka; kuulumisen kertomukset; postkoloniaalinen tutkimus; etniset konfliktit

Henkilökuntasivu

 

 viktorija

Viktorija L. A. Čeginskas

Tutkijatohtori (kulttuuriperinnöntutkimus), FT

Sähköposti: viktorija.ceginskas@jyu.fi

Asiantuntijuusalueet: kuulumisen narratiivit; monikielisyys ja diversiteetti; ylirajainen ja poikkikulttuurinen liikkuvuus; monietniset ja -kulttuuriset identiteetit; eurooppalainen identiteetti; kosmopoliittisuus; etnografia

 

Sofia Kotilainen

Projektitutkija (historia), FT, dosentti

Sähköposti: sofia.p.kotilainen@jyu.fi

 

Hankkeessa työskentelee useita tutkimusavustajia, joista työsuhteessa:

Ave Tikkanen, FM, tutkimusavustaja

Aino-Kaisa Koistinen, FT, projektitutkija

Bella Lerch, FM, tutkimusavustaja

Miro Keränen, tutkimusavustaja

Quentin Labégorre, tutkimusavustaja

 

logo2_vari.png