28.11.2016

Kulkemisen ja kuulumisen kertomukset (2016-2018)

Kulkemisen ja kuulumisen kertomukset.

Liikkeelläolon ja kiinnittymisen kokemusten ja kuvausten elämäkerrallisia, etnografisia  ja intersektionaalisia analyyseja (KulKu)

 

Vastuullinen tutkija / Principal investigator: FT, dosentti Tuija Saresma

Rahoittaja / Funding: Koneen säätiö / Kone Foundation, kokeneen tutkijan stipendi (2016–2018)

Tutkimuksessa tarkastellaan maahan- ja maastamuuttajien elämäkerrallisia kertomuksia ja heidän arkisia käytäntöjään sekä muuttajien esittämistä mediassa. Muuttajien lisäksi myös jäävien kertomukset ja kokemukset tuodaan valokeilaan eettisistä syistä. Pääkysymys on, miten ja miksi liikkumisen ja kuulumisen kertomukset ja mediarepresentaatiot eroavat ajallisesti ja paikallisesti. Lähtökohtana on muuttoliikkeen intersektionaalisuus: lähtijöiden ja jäävien kokemukset eroavat esimerkiksi sukupuolen, iän, etnisen taustan ja sosiaaliluokan vaikutuksesta. Arkistojen evakko-, sotalapsi- ja siirtolaiskertomuksia ja -kuvia sekä internetin blogeja ja sivustoja tarkastellaan narratiivisen ja visuaalisen analyysin keinoin. Monipaikkaista etnografista kenttätyötä tehdään Suomessa, minkä lisäksi kehitellään oikoetnografiaa, jossa tutkija perheineen havainnoi väliaikaisia maahanmuuttokokemuksiaan Virossa ja Alankomaissa. Osallistavassa työpajassa työstetään äskettäin Suomeen tulleiden kanssa heidän liikkuvuuskertomuksiaan taiteellisin menetelmin, luovan kirjoittamisen ja valokuvauksen, muistelutyön ja reittikarttojen avulla. Tutkimus lisää ymmärrystä maahanmuutosta ja antaa välineitä analyyttiseen keskusteluun. Hankkeen interaktiiviselle verkkosivustolle kootaan muuttajien elämäntarinoita ja blogeja, valokuvia ja karttareittejä sekä kehitetään uutissovellus, joka taustoittaa muuttamisen syitä.

Avainsanat: elämäkerrallisuus, erot, etnografia, intersektionaalisuus, kertomukset, kokemukset, kuuluminen, maahanmuutto, maastamuutto, media, osallistava tutkimus, representaatiot, taiteelliset menetelmät.